"Biely dym" zavial nad hotelom Satel v Poprade

Na Provinciálnom kongrese v Poprade bola 17. 2. 2018 zvolená nová PR na roky 2018 — 2021 v zložení:

  1. Katka Albertyová
  2. Mária Kropiľáková
  3. Monika Kotulová
  4. Mária Čelková
  5. Katka Pisarčíková
  6. Stanislav Mihalovič
  7. Andrej Havlík
  8. Peter Kvas
  9. Peter Kertys
  10. Peter Soroka

Menovaní členova PR za SDB a FMA sú don Pavol Grach a sr. Hela Gúberová.
Novozvolení členovia prosia o modlitby.
zdroj: www.ascslovakia.sk
fotoalbum