Gymnazisti povedali „ÁNO“ životu

V prvý februárový utorok navštívil Spojenú cirkevnú školu v Dolnom Kubíne pán Marek Michalčík. Môžeme ho poznať ako hlavného organizátora národných pochodov za život, ktoré boli v Bratislave a v Košiciach v minulých rokoch či ako bývalého riaditeľa Fóra života. Prišiel do tried – kvinta, sexta, septima a oktáva, aby nás povzbudil a scitlivel na otázku života a smrti. Prešli sme spoločne témami, ako je láska a zaľúbenosť, ale najviac času sme venovali prenatálnemu vývinu dieťaťa. Uvedomili sme si, aké nezvratné dôsledky na život človeka má stres, alkohol, drogy či cigarety užívané v tehotenstve. Veľa sme hovorili aj o ukončení tehotenstva, teda o potratoch. Mimochodom, ako prvý ich legalizoval bývalý Sovietsky zväz v roku 1920, čiže o pár rokov si pripomenieme neslávne 100. výročie od prvého potratu.
Pozreli sme sa aj na situáciu na Slovensku. U nás je možné ísť na potrat bez udania dôvodu do 3. mesiaca tehotenstva. Priblížili sme si dôsledky potratov na život ženy- matky, fyzické či psychické. Štatistiky  hovoria, že do dnešnej doby bolo uskutočnených asi 40 miliónov potratov vo svete, čo je asi toľko, koľko bolo obetí počas druhej svetovej vojny. Počet potratov na Slovensku klesá, ale nie v dôsledku zvýšenia morálneho správania žien, ale kvôli častejšiemu užívaniu antikoncepcie.
Neobišli sme ani organizáciu Alexis, ktorá na Slovensku významne pomáha ženám, ktoré       „zaskočilo“ tehotenstvo.
Na záver bola zaujímavá diskusia. Veríme, že životné situácie, ktoré prídu aj v našich životoch neskôr, budeme vedieť múdro riešiť, že nám nebude chýbať ľudská podpora od najbližších a budeme sa snažiť chrániť každý ľudský život.
-va-