Utrpenie má zmysel, keď milujeme. Láska je pôdou, z ktorej vyrastá záchrana každého z nás

Liturgické čítania na 5. pôstnu nedeľu v období cez rok B nájdete na tomto odkaze.

 

Túžba Grékov uvidieť Ježiša potvrdzuje obavy farizejov z posledného verša pred nedeľným evanjeliom. Hovorí o tom, že za Ježišom ide celý svet. Zrejme aj farizeji môžu niekedy vidieť veci pravdivo!? No aj Zachej chcel vidieť Ježiša, dokonca onedlho ho bude chcieť uvidieť i Herodes… No nie je vidieť ako vidieť.

 

Gréci, ktorí vtedy zastupovali celý univerzálny svet, naliehavo chceli Ježiša vidieť zrejme aj zo zvedavosti. Preto vystupujú do Jeruzalema, podobne ako u Lukáša vystupuje na strom dômyselný Zachej. No Ježiš robí opačný pohyb: zostupuje do zeme ako zrnko, ktoré v nej chce odumrieť. Jeho vnútro je rozochvené. Celkom otvorene naznačuje svoje city úzkosti a strachu, preto sa tieto verše považujú za jánovské Getsemani. Ak ich porovnáme s ostatnými evanjeliami, poukazujú na to, že vnútornú bolesť z príchodu svojej hodiny Ježiš nezažíval jednorazovo, len tesne pred ukrižovaním.

 

Ježišov kríž bude trónom slávy

Zároveň evanjelista Ján preskakuje z „Getseman“ na horu „Tábor“, akoby už teraz chcel naznačiť, že Ježišov kríž bude aj trónom jeho slávy. Tak je táto stať akýmsi jánovským premenením Ježiša, pri ktorom prehovorí Otec, no okolostojaci jeho hlas nespoznávajú. V tomto prípade je však premenením zrnko, meniace sa na nový život, novú úrodu, lebo Ježišova smrť je najplodnejším darom života.

 

Ježiš však neostal pri zostupovaní na túto zem cez lono ženy, ani pri zostupovaní do hrobu zeme ako zrnko, ktoré má priniesť úrodu. Zároveň so zostúpením bude vystupovať k Otcovi, keď najprv vystúpi na kríž. Avšak výstup na kríž bude zároveň najväčším ponížením, vystavením Božieho syna nahej hanbe. A tento jeho pohyb dolu i hore vyjadruje hĺbku i výšku jeho lásky k nám.

 

Podobný pohyb vyjadrí hĺbku a výšku aj našej lásky: cez ochotu k pokore a k prijatiu utrpenia. Lebo utrpenie má zmysel, keď milujeme. Láska je pôdou, z ktorej vyrastá záchrana každého z nás. Aby sa naše srdce stalo takouto pôdou, treba aj nám chcieť vidieť Ježiša každý deň.

 

Zamyslenie si môžete vypočuť aj ako podcast Audiodivina- Slovo, ktoré neomrzí počúvať.

 

sestra Dáša