Predvianočný kultúrny program rómskych detí na Orechovom dvore v Nitre aj s nitrianskym biskupom

Nitriansky biskup Mons. Viliam Judák sa spolu s kňazmi poverenými pastoračnou starostlivosťou o Rómov v Nitrianskej diecéze 13. decembra 2023 zúčastnil na predvianočnom kultúrnom programe v komunitnom centre na Orechovom dvore. Žije tu marginalizovaná komunita obyvateľov mesta Nitra, prevažne Rómov.

 

Program bol výsledkom celoročnej práce na projekte socializácie a duchovnej formácie marginalizovanej komunity. Tiež aj prejavom vyjadrenia vďaky subjektom, ktoré podporujú túto komunitu. Mestu Nitra, Nitrianskemu biskupstvu, Maltézskej pomoci, príslušníkom policajného zboru, ale aj dobrodincom, sympatizantom a spolupracovníkom.

Nechýbali ani pedagógovia ZŠ na Novozámockej ulici v Nitre – Dolných Krškanoch, sestry Vincentky a provinciálna predstavená saleziánok, sestra Monika Skalová. Na Orechovom Dvore totiž pracujú tri sestry saleziánky, jedna sestra vincentka, šesť sociálnych pracovníkov v komunitnom centre a dve učiteľky v materskej škole.

 

Program s deťmi, mladými a dospelými bol výsledkom ich vzájomnej spolupráce. Bol zameraný na podstatu a zmysel slávenia Vianočných sviatkov narodenia Ježiša Krista. Prvé vystúpili matky z materského centra, potom deti z materskej školy a napokon žiaci základnej školy.  Na záver programu účinkujúci obdarovali hostí medovníkmi napečenými rómskymi matkami v materskom centre. Potom sa spoločne všetci presunuli z komunitného centra do priestorov materského centra na slávnostné agapé.

 

Tibor Ujlacký, hovorca biskupského úradu

Foto: Tibor Ujlacký, Viktor Tomčany