Dnešné 10. výročie odchodu do večnosti je príležitosťou oživiť našu vďačnosť za sestru Helenku Danišovú

Dňa 27. novembra 2013 odišla do večnosti sr. Helenka Danišová vo veku 60 rokov a 32 rokov rehoľných sľubov. Dnešné 10. výročie je príležitosťou znovu oživiť našu vďačnosť za ňu a pripomenúť si akú vzácnu sestru sme mali medzi sebou. Ak máte nejaké spomienky na ňu, určite nám napíšte, nech si na ňu zaspomíname a povzbudíme sa vzájomne.

 

Sestra Helenka sa narodila v Bolerázi pri Trnave 13. februára 1953. V mladosti, napriek svojmu nadaniu, nemohla uskutočniť svoju veľkú túžbu: stať sa učiteľkou – na vysokú školu ju neprijali kvôli jej náboženskému presvedčeniu. Cez spoločenstvo mladých v Bolerázi, ktoré viedol don Vojtech Surový SDB, sa dostala do kontaktu so saleziánskou charizmou.

 

Postupne v nej rástla túžba zasvätiť svoj život Bohu a jeho službe. V roku 1978 sa presťahovala do Šamorína, kde sa popri práci v materskej škole venovala apoštolátu medzi dievčatami. Po rozlišovaní sa rozhodla vstúpiť do Inštitútu FMA.

 

Tajný noviciát, prvé sľuby a neustála služba Helenky

Po absolvovaní tajného noviciátu zložila prvé rehoľné sľuby 5. augusta 1981. Dostala poverenie vykonávať službu asistentky noviciek. V r. 1988 bola sr. Helena menovaná za direktorku komunity Zvolen-Košice. V roku 1990, po páde vtedajšieho režimu, bola generálnou Matkou menovaná za delegátku FMA na Slovensku a od novembra 1991 až do roku 2000 bola predstavenou Slovenskej vizitatórie FMA.

 

Všetky svoje sily vložila do mimoriadne náročných úloh, keďže vizitatória začínala skoro od nuly: kánonicky zriadiť komunity, noviciát a formačné domy a zabezpečiť ich fungovanie, viesť a usmerňovať sestry, ktoré sa učili žiť spolu v komunitách a nachádzať nové cesty v poslaní, zabezpečiť domy pre komunity, riešiť delikátne prípady sestier odchádzajúcich z Inštitútu, zabezpečiť kvalifikáciu sestier…

 

Zúčastnila sa viacerých generálnych kapitúl v Ríme, robila vizitácie v komunitách, popritom diaľkovo študovala na Teologickej fakulte atď. Sr. Helena viedla slovenskú vizitatóriu k úspešnému rozvoju, takže na konci jej služby (v r. 2000) sa z vizitatórie stala inšpektória s 10 komunitami, 57 sestrami a 12 novickami.

 

Hneď po odovzdaní služby novej provinciálke sr. Helena začala svoju službu magistry noviciek, ktorú s plným nasadením robila 9 rokov. Posledné dva roky pôsobila v komunite starších sestier v Trnave.

 

Naše slová nie sú dostačujúce na to, aby sme jej vyjadrili vďaku nielen za jej mimoriadny prínos pre našu provinciu, ale aj za jej láskavú a citlivú pozornosť voči ľuďom, ktorým bola oporou, za jej radostného ducha,  za jej život darovaný s toľkou veľkodušnosťou, láskou a obetavosťou.

 

Eva Matejková FMA