Uzavretie kánonickej vizitácie saleziánok v Badíne: Nová provinciálka je už na ceste

Saleziánky sa stretli v Badíne, aby rozlišovali novú provinciálnu predstavenú. Súčasťou víkendu bolo aj uzavretie kánonickej vizitácie, ktorá v slovenskej provincií FMA prebiehala od konca augusta.

 

Vizitátorka sr. Maria Assunta Sumiko Inoue otvorila proces rozlišovania novej provinciálky a zároveň uzavretie kánonickej vizitácie predstavením komunít. Práve počas dní od konca augusta až doteraz navštívila každú komunitu. Okrem rozhovorov v komunitách ponúkla konferencie. Pri jednej z nich si sestry pomenovali pozitíva a výzvy, ktoré zazneli aj na úvod víkendu 17.- 19. novembra v asemblei. „Nestratiť citlivosť na problémy, ktoré prežívajú mladí ľudia okolo nás. Nestrácať odvahu, ale stále pracovať v sieti,“ uviedla výzvy sestra Edita Štefkovičová, direktorka komunity v Michalovciach. Prezentovalo sa 15 komunít a jedna prítomnosť sestier v Prešove.

 

Potom sr. Assunta predniesla záverečnú správu z kánonickej vizitácie. „Ocenila som ako sr. Assunta jednoducho a konkrétne pomenovala výzvy, ktoré provokujú náš život. Medzi iným vplyv sekularizácie na našu mentalitu sestier, gender, ktorý vyvoláva zmätok v raste identity mladých. Ďalej voľba cesty bez toho aby sme upadli do liberalizmu alebo tradicionalizmu. U niektorých z nás oslabený zmysel pre príslušnosť k inštitútu, individualizmus, manipulácia. Tiež veľa iných podnetných veci,“ rozpráva sestra Barbara Šranková.

 

Kultúrny program v piatok, pracovné skupiny v sobotu a nedeľný deň „D“

Piatkový večer tradične sesterský, slávnostný bol aj s kultúrnym zážitkom dvoch tanečníčok z Banskej Bystrice, či spevom sestier. Highlight večerného programu fujaristi Fiľoví, plný hudobnej ľudovej kultúry, vystriedala pracovná sobota. Doobedné rozlišovanie v ôsmich skupinách, kde sestry v prvom bloku hľadali s výziev, tú, ktorá bude pre ich provinciu dôležitá pre nasledujúce šesťročie. Po obede v tých istých skupinách tvorili vlastnosti novej provinciálky. „Mala som osobne zážitok z nášho rozlišovania, hlavne z práce v skupine. Síce sme miestami mali rôzne názory alebo použili iné slová vnímala som veľkú chuť a ochotu sa navzájom počúvať, porozumieť, zladiť, nájsť spoločné vyjadrenie, hľadať čo nás spája/zjednocuje, nie rozdeľuje,“ podelila sa sestra Mária Gregová.

 

Posledný deň stretnutia sestier bol veľkým dňom „D“ pre celú provinciu. Každá vybrala zo 66 možných sestier dve mená s písomným vysvetlením dôvodu výberu a hárok vložila do obálky. Obálku sr. Maria Assunta zapečatila, aby ju takto odovzdala generálnej predstavenej v Ríme. „Som vďačná za tento víkend, za sestry, s ktorými som sa mohla po dlhšej dobe stretnúť. Cítila som, že nám na našej provincií záleží, že hľadáme, ako ďalej. Zdalo sa mi to tvorivé a vnímala som dávku slobody pri rozprávaní. Silný moment bol odovzdávanie konzultácií v atmosfére modlitby a dôvery,“ zhodnotila sestra Elen Caunerová. Sestra Dagmar Kráľová dodáva: „Bol to intenzívny víkend, naplnený hlbokou sesterskou úprimnosťou pri spoločnom hľadaní. Nová provinciálka je už na ceste, aby v auguste naisto uzrela náš krásny fmácky svet.“

 

Meno novej provinciálnej predstavenej saleziánok zverejnia približne v januári. Nová provinciálna predstavená bude do úradu uvedená v auguste generálnou matkou sr. Chiarou Cazzuola.

 

Dagmara Čepelová FMA

Foto: Nikola Mihalčinová FMA