Emauzy DO.MA Slovo do Tvojho reálneho života: Symboly Písma

Prvá časť  konceptu Emauzy DO.MA Slovo do Tvojho reálneho života bude zameraná na Symboly Písma. Pre priblíženie Biblie nahliadnime spolu, čo nám táto kniha symbolizuje.

 

Kniha Písma
  • Je sama o sebe mŕtva (ako vírus vo vzduchu)
  • Prijatím spôsobuje explóziu života
  • Je krásna aj bez vysvetľovania a schopná žiť: stačí otvoriť a čítať
  • Mám strach, že hovorením znížim silu Slova samotného
  • Božie Slovo sa samo rado predstavuje obrazmi: preto na jeho priblíženie použijeme rôzne symboly
1. VODA : Kniha na pitie 

Koncilová konštitúcia Dei Verbum hovorí: „BS je čistý a večný prameň duchovného života…A kresťania  by mali byť opojení jeho Duchom.“ Ako hovorí Iz: „Oj, všetci smädní, poďte k vodám,“ či sv. Ambróz: „Pi z prameňov Starého i Nového zákona, lebo z jedného i druhého piješ Krista.“ Origenes pripomína: „Piť z Písma je nechať sa ako Samaritánka pritiahnuť Kristom, pravým prameňom pravej živej vody.“

 

Niekedy sme smutní, že Písmo nás presahuje. Nech nás povzbudia slová sv. Efréma: „Kto je smädný, má sa tešiť, že môže piť. Nemá byť smutný, lebo nevypil celý prameň…Dôležitejšie je, že uhasil tvoj smäd, ako to, že by si ho celý vypil. To, čo si vypil, je tvoje, a to čo si nevypil je tvojím dedičstvom. Čo si nedokázal prijať pre svoju slabosť hneď, prijmeš v iných momentoch svojou vytrvalosťou.. Pán Ježiš hovorí: „Kto je smädný, nech príde ku mne a nech pije! A Samaritánke: Z vnútra toho, kto verí vo mňa potečú prúdy živej vody.“  BS sa má piť (trochu to trvá, kým sa to naučíme…). Podobne ako voda sa BS nedá privlastniť, ale možno sa ňou nechať prenikať

 

2. CHLIEB: Kniha na jedenie  

BS je pokrm duše. „Človek nežije len z chleba, ale z každého Slova,  ktoré vychádza z Božích úst,“ opakuje zo SZ Pán Ježiš. Je ako manna, každý si mohol nazbierať, koľko potreboval. Aj my. Bol to nezištný dar. Nedala sa presne špecifikovať: Man hú znamená čo je to? Tak ani BS nemôžeme ovládať my. Manna sa nedala nazhromaždiť dopredu a zbierala sa každý deň. Každému stačilo, koľko nazbieral. Manna bola ako forma jedla pre kozmonautov (Múdr ). Obsahovala všetky potrebné živiny pre život na púšti. Ako BS- každému prebúdzala chuť, akú mal, akú potreboval.

 

O Biblii platí: kto ju je, toho zje ona. Ide o vzájomné prenikanie. Slovo nás nielen živí, ale má schopnosť pretvárať nás v seba. Podobne ako Eucharistia. Ezechielovi Boh prikazuje zjesť zvitok. Až potom môže hovoriť v Božom mene. Je potrebné sa ním prehrýzť, PREŽÚVAŤ Slovo, aby zostúpilo do našich vnútorných priestorov, hĺbok.

 

3. POHYB: Kniha, ktorá beží   

Biblia má úžasný dynamizmus. BS je ako koleso, ktoré sa točí. Pripomína tajomný voz štyroch bytostí od Ezechiela, ktoré viedol Duch, ktorý hýbal kolesá. Štyri živé bytosti sú štyria evanjelisti; kolesá sú Písmo, pričom Písmo sa prispôsobuje našej mysli. Slovo zájde na všetky smery sveta, primerane rýchlo. Zájde vysoko i hlboko zároveň. Lebo BS je neuväzniteľné a nespútateľné. Pôvodcom tejto jeho dynamiky je Duch Svätý.

 

BS bolo „pasívne“ inšpirované , ale aktívne inšpiruje. Začalo svoj beh na Turíce, odvtedy beží až na kraj zeme. Na Turíce každý rozumel Slovo vo vlastnej reči. Dnes je Biblia preložená do takmer všetkých rečí, inkulturuje sa v rôznych oblastiach t. j. „beží“ do všetkých oblastí autentickej kultúry. Slovo sa prispôsobuje a zároveň je nemenné. Stáva sa všetko pre všetkých. Priťahuje, zapája,  zjednocuje.

 

4. RAST : Kniha, ktorá rastie  

Rastie navonok, viditeľne, geograficky: preklady, vydania, prepracovania, ekumenické. Šíri sa, o komentároch ani nehovoriac a to všetko v rámci kánonu, ktorý je zákonom jej rastu. Tiež rastie i vnútorne, neviditeľne, v srdciach. Nikdy neprestalo rásť v živote Cirkvi. Je to obrovský neviditeľný rast, prostredníctvom tých, ktorí podľa neho žijú, svedčia o ňom. Rastie do hĺbky aj vďaka štúdiu exegetickému, teologickému, vďaka liturgii, pastorálke.

 

Origenes: „Každé slovo Písma je ako jedno semeno pre srdce každého.“ Slovo Písma a to každé má úžasný potenciál. Ako semeno hodené do zeme, ktorého rast sa nezastaví.

Gregor Veľký: „BS rastie s tým, kto ho číta…Čím viac do neho vnikáš, tým väčší osoh z neho máš. V jeho texte nájdeš to, čím si bol, čím si a čím sa staneš. Ak si aktívny – pracuje s tebou, ak si ustálený – ono je ustálené v tebe, ak nachádzaš výšky – letí s tebou.“ Jeho rast v nás sa znásobuje spoločenstvom, skrze liturgiu…

 

5.Kniha, napísaná zvonka i zvnútra      

Podľa Ezechiela i Apokalypsy je napísaná zvonka i zvnútra. Pre cirkevných otcov to znamená, že má zmysel nielen zvonka: historický, literárny, alegorický ale aj zvnútra: teologický a duchovný. Má obsah vnútorný, charizmatický, šitý na mieru  osoby

a zároveň verný učeniu Cirkvi. Prisľubuje dobrá neviditeľné, vnútorné, ale svojimi priamymi odporučeniami učí aj veciam viditeľným. Stretáva sa v nej mnoho významov. Je multivýznamová. Nájdu sa v nej nadaní i nevedomí, svätí i hriešni, starí i mladí, bohatí i chudobní, muži i ženy všetkých kultúr, rás a čias, aby sa zjednotili v Kristovi.

 

Ako hovorí Izaiáš: „Spolu sa budú pásť teliatko i lev.“ Svätci boli do špiku inšpirovaní úryvkami Písma. Gregor Veľký hovorí: „Biblia je rieka tak nízka, že ňou môže prejsť i baránok a tak hlboká, že slon v nej musí plávať.“A sv. Augustín: „Usmieva sa na malých a vyvoláva zimomriavky veľkým.“

 

6. OHEŇ: Kniha, ktorá zapaľuje     

Nielen my čítame ju, ale aj ona číta nás, pracuje v nás dokonca aj proti našej vôli. Biblia nemá lacnú krásu. Sv. Hieronym, najväčší prekladateľ Písma, ho najprv cez deň čítaval s odporom a v noci zas vášnivo. Biblia ho však dostala a nakoniec tvrdil: „Dôležité je iba Písmo.“ Ono je ako oheň- Emauzy: „Či nám nehorelo srdce?“

 

Jeremiáš svedčí: „Zvádzal si ma – dal som sa zviesť…uchopil si ma a premohol …Pánovo slovo mi bolo v srdci ako horiaci oheň, zovretý v mojich kostiach.“ Ježiš to dosvedčuje: „Oheň som prišiel priniesť na zem.“ Biblia zvádza, zapaľuje, robí vášnivým

 

Oheň sa snaží obsiahnuť a premeniť v seba všetko má strašnú silu. A sv. Ambróz prirovnáva Bibliu k horiacemu kríku: „ktorý horí a nezhorí, osvetľuje, ale nezničí.“

 

Tento oheň dostali učeníci na Turíce oheň, ktorý je obrazom Ducha Svätého. Biblia nám beží v ústrety a dáva nám horúci bozk, ako Ženích z Veľpiesne. Pomáha spoznávať horiace Božie srdce. Učí spoznávať a si nadobúdať city Ježiša Krista, syntonizovať sa s ním. Robí človeka sympatickým Bohu a Boha človeku.

 

7.  BOLESŤ: Kniha, ktorá zraňuje  

Rozdeľujúc spája a spájajúc oddeľuje. Človek sa bráni BS, ono bolí. Cítime v sebe i odmietanie voči nej. Nie vždy pôsobí upokojujúco, práve naopak. A nie vždy dokážeme byť pre ňu otvorení. Ako hovorí kniha Zjv: „Je sladké ako med a horké zároveň.“ Objatie i prebodnutie naraz: „Preniká až do oddelenia duše od ducha a kĺbov od špiku a rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca.“ Meč: oddeľuje, preniká. Spôsobuje šok: zraňuje, reže, vyrušuje, prevracia, ničí schémy, otrasie istotami, otvára rany, usvedčuje.

 

V Skutkoch čítame: „Čo máme robiť bratia…Obráťte sa…“ Toto isté sa stáva tomu, kto číta Písmo. Je treba sa ním nechať zraňovať (toto zranenie uzdravuje ako keď treba otvoriť ranu, v ktorej je zapuzdrený hnis). S touto knihou treba bojovať, ako Jakub bojoval v tme s Bohom. A nechať sa ako on zraniť, aby sme počuli Božie požehnanie z nej a dostali nové meno. O svojom obrátení hovorí sv. Augustín: „Bránil som sa mu, zatváral som sa pred ním…až som počul: „Vezmi a čítaj.“

 

8. DÝCHANIE: Kniha, v ktorej dýcha Boh    

Cez ňu nám Boh vdychuje život. Ona je Božím dychom, dýchaním Ducha Svätého. Je inšpirovaná a inšpirovaním inšpiruje. Nekonečný býva v konečnom. Každé slovo Biblie je naložené významom, silou. Je obsahom, ktorý kypí z nádoby. Prináša smrť i zmŕtvychvstanie. V nej sa umiera sebe a ožíva Bohu. Ono pochováva tvoje choré city, myšlienky. Oživuje v tebe to, čo si pochoval ty alebo iní. Môžeš ho pochovať a ono predsa vstane. Inšpiruje a znovuzrodzuje všetkých, zo všetkých dôb a kontextov, ktorí majú odvahu umrieť. Prijíma naše ľudské podmienky a s nami umiera i vstáva k životu. Ak ju zatvoríme, umrie, ale bude čakať na iného, kto ju otvorí, aby žila.

 

9. TVOJA RODINA: Album rodiny  

Zhromažďuje múdrosť múdrych všetkých čias v tzv. kolektívnom podvedomí. Tak ako popri všetkých zmenách plynie čas, múdry v nej nachádza niečo večné, čo sa nemení a čo spôsobuje, že sa staré stáva súčasným. Človek objavuje podľa nej Božie plány a štýl jeho účinkovania dnes. Viaže nás do jednej reťaze s našimi predkami vo viere. Môžeme v nej kontemplovať ich tváre. Sú v nej všetci moji príbuzní, moji otcovia a matky vo viere, strýkovia, tety. Ako sa rodia i umierajú, v bolesti i radosti. Všetky osobné histórie spája do jedných dejín spásy. Môžeme byť v dialógu s ich skúsenosťami

 

Biblia je naho pravdivá, poskytuje verné foto, nie maľby, nie módny retuš. Biblia ponúka stretnutie s predkami ako učiteľmi života, priateľmi, čo žili tieto isté slová, ako my. Máme v nich podobnosť, príklad, povzbudenie. Kontakt s nimi nás naučí lepšie čítať Božiu prítomnosť a konanie aj v tvárach našich dnešných bratov a sestier. Cez tieto tváre ľahšie odhalíme Boha.

 

 

10. SVETLO: Lampa, ktorá osvecuje

Osvetľuje kroky, nohy, nie iba myseľ, či oči. Ako keď sa ide autom v tme – vidí sa iba na krátku vzdialenosť, ale vidí sa toľko koľko je potrebné. Písmo neosvetľuje iba myseľ, ale vedie k rozhodnutiu, napredovaniu, k činnosti. Nestačí zvedavosť, stále sa učíme a učíme a nič z toho. Nehneme sa z miesta, študujeme ho ale nedovolíme mu, aby sa nás nejako dotklo. Ak niekto nechce počuť z Písma: Musíš!Nesmieš!, nebude vedieť počuť ani: Milujem ťa… si vzácny môjmu srdcu

 

Zákonník: „Čo mám robiť, aby som dosiahol život večný“ Ježiš: „Rob a pochopíš.“- ak nerobíme, nechápeme, nevieme, čo máme v ruke. Časté rabínske príslovie hovorí: „Ži Slovo a pochopíš ho!“ Nechajme ho konať. Ono je kruhom, prúdenie medzi: robiť a pochopiť. Jedno bez druhého neide: jedno rozvíja druhé. Kto koná pravdu, prichádza na svetlo…

 

11.Pokladnica so starými i novými vecami 

Každý učeník vynáša zo svojej pokladnice veci staré i nové.SZ je plný noviniek a NZ preniknutý hĺbkou starého. Staré je naplnené novosťou a nové preniknuté starým. Biblia je stále stará a stále nová. Alebo je večnou novosťou. Spája tradíciu a novosť budúcnosti. Zjednocuje: včera + dnes + zajtra – Už a ešte nie…

 

12.Kniha ako zrkadlo    

Žijeme v dobe, keď sa človek mimoriadne odcudzuje sebe samému, natoľko sme vytrhávaní smerom von, k tomu čo je vonku: informácie, obrazy, udalosti. Zabúdame na podstatu. Oporný bod, svoje vlastné ja, starosť oň a jeho výchovu. Biblia nás neustále vracia k otázke: „Kto som ja?“- a zároveň  „Kto si ty…?“

 

13. MÁRIA: Kniha pre srdce    

Lukáš píše až dvakrát o tom, že Mária: zachovávala, nosila v srdci, uvažovala, doslova – dávala si veci dokopy. Mária je pre nás nádherným vzorom ako čítať Slovo: zakúšať, zažívať, prežívať. Mária vie čítať v kúsku celý celok. V jej srdci Slovo žije, v jej tele sa stalo telom. Mária je najvynikajúcejší vzor aj ako zachovávať, urobiť, prijať SLOVO.

 

sr. Dagmar Kráľová FMA