Možno stačí urobiť len krok, aby sme boli na tom lepšie tiež

Liturgické čítania na 26. nedeľu v období cez rok cyklus A nájdete na tomto odkaze.

 

Posolstvá evanjelia sú v podstate veľmi jednoduché. Viacerými príkladmi rozoberajú niekoľko základných princípov nového štýlu života. Napríklad, ktorí ľudia sú v skutočnosti prví a ktorí poslední, alebo ako sa prejavuje pravá láska a ako tá nepravá. Alebo kto plní Otcovu vôľu a kto nie, ako je to v evanjeliu tejto nedele.

 

Prvý  syn na požiadavku  otca ísť pracovať do jeho vinice prikývol, ale napokon nešiel. Druhému sa nechcelo, ale nakoniec šiel. Obaja ukazujú ako to funguje v nefungujúcej rodine, lebo obaja zaváhali. K dobru druhého možno pripočítať jeho nahú úprimnosť, ale odpočítať to, že je dosť možné, že prvotným odmietnutím svojho otca verejne ponížil.

 

Túto situáciu pripomínajú aj iné podobenstvá

Napríklad robotníci vo vinici, márnotratný syn, dvaja stavitelia, ba dokonca i farizej a mýtnik, ktorí sa modlili v chráme. Všetky tak zahrňujú ľudí všetkých čias, teda i nás. Pointa nášho „holého“ podobenstva bez vedľajších údajov je im podobná a zlomovým bodom aj toho nášho je schopnosť pocítiť v srdci ľútosť. Lebo až tam môže prísť k pravej zmene, kde sa objaví práve ona.

 

Situácia prvého syna nemusí byť jednoznačná v zmysle, že otca oklamal. Podobenstvo totiž nehovorí, žeby nič nerobil. Je veľmi pravdepodobné, že robil a veľa. Až tak veľa, že zabudol na otcovo prianie alebo predstieral, že ho plní. A je tiež dosť možné, že sa zbožne domnieval, že to čo práve robí je tiež pre otca… Ach tie naše sebaklamy!

 

Prvý syn zatiaľ ešte ľútosť nepocítil, ešte neprecitol. Druhý je na tom lepšie. Lebo bez ľútostivého srdca nemožno robiť pokánie, teda zmenu, a preto ani plniť Otcovu vôľu. Niekde medzi nimi sme i my a možno stačí urobiť len krok, aby sme boli na tom lepšie tiež.

 

Zamyslenie si môžete vypočuť aj ako podcast Audiodivina- Slovo, ktoré neomrzí počúvať.

 

sr. Dáša