Do medzinárodného noviciátu FMA vstúpila aj Slovenka

Castel Gandolfo (Taliansko). Dňa 7. augusta 2023 sa v noviciáte Dcér Márie Pomocnice v Castel Gandolfo uskutočnil oficiálny vstup siedmich mladých žien z Talianska, Španielska, Maďarska a zo Slovenska – novickou sa stala naša postulantka Martina Kotešová.

 

Obrad viedla generálna vikárka Inštitútu dcér Márie Pomocnice, sr. María del Rosario García Ribas za prítomnosti ďalších sestier. Zo Slovenska bola prítomná sestra Rozália Mrenová, ktorá pôsobí v Ríme v generálnom dome FMA. Slávnosť sa začala vzývaním Ducha Svätého a pozdravom generálnej vikárky. Parafrázovala homíliu pápeža Františka pri príležitosti záverečnej svätej omše Svetového dňa mládeže v Lisabone 6. augusta 2023. Pripomenula tri hlavné body a pozvala novicky „vyžarovať svetlo, ktoré pochádza z hlbokého dialógu s Bohom. Počúvať pozvanie, ktorým Ježiš volá každého po mene, aby ho nasledoval. Tiež nemať strach“, ale dôverovať Ježišovi, Márii Pomocnici a príhovoru saleziánskych svätých.

 

Obrad prijatia a krátky program

V mene generálnej matky Sr. Chiary Cazzuolovej potom oficiálne prijala sedem nových noviciek a každej odovzdala medailu, znak príslušnosti k Inštitútu a zverenia Márii Pomocnici. Nakoniec sestra María del Rosario zverila novicky magistre z Castel Gandolfo, sestre Luise Menozziovej, pričom im odporučila, aby „v nej videli Dcéru Márie Pomocnice, ktorú Inštitút určil za múdru a obozretnú vodkyňu, v ktorej treba vnímať prítomnosť Márie, Matky a Učiteľky“.

 

Na konci obradu prijatia novicky 2. ročníka dvoch noviciátov z Castel Gandolfo a z Ríma privítali nové novicky. Pripravili si krátky program na tému Božieho slova, ktoré si vybrali: „Ja som s vami“ (Jn 1,35-44). Nasledovalo pohostenie.

 

Pánovi a Márii zverujeme cestu noviciek a dvoch medzinárodných skupín noviciátu, aby každá mohla rásť „v radosti z darovania sa Bohu pre spásu mladých.“

 

Slovenská novicka Martina Kotešová nastúpila dvojročnú prípravu na zasvätenie sa Bohu v Inštitúte FMA. Okrem nej má slovenská provincia FMA v druhom ročníku dve novicky Mariannu Borbovú a Teréziu Nadžadyovú.

 

Preložila a upravila Dagmara Čepelová FMA a Eva Matejková FMA

Zdroj: cgfmanet.org
Foto: archív noviciát Castel Gandolfo