Sloboda nás necháva otvorenými

Liturgické čítania na 22. nedeľu v období cez rok cyklus A nájdete na tomto odkaze.

 

Naposledy sme sa tešili z mimoriadneho svetla, ktoré Otec udelil Petrovi, keď v Ježišovi spoznal Mesiáša. A dnes také „faux pas“! Ako si vysvetliť, že Peter vzápätí po Ježišovom ocenení zareagoval tak od veci?

 

Jednoducho. Čo sa týka charizmatickej neomylnosti bol Peter zatiaľ na ceste. Aj predtým vykročil na vodu a vzápätí sa topil. A neskôr chcel za Ježiša položiť život a predsa ho zaprel. Zdá sa, že predchádzajúcim vyvolením si Peter nechal nadniesť aj svoje nepravé „ja“. Tým, že si zavolal Ježiša bokom a začal mu dohovárať, viac-menej nevedomky sa postavil nad neho. Naoko s dobrým úmyslom, veď povzbudzovanie, aby sa Ježiš chránil utrpenia vyznievalo veľmi dobroprajne.

 

Hovorí sa, že diabol je Božia opica, lebo napodobňuje Pánov hlas v srdci človeka. Tým, že sa Peter postavil nad Ježiša, diabol sa v ňom pokúšal realizovať svoje staré, podvodné „budete ako Boh…“ (Gn 3,5). A z duchovnej skaly sa stal kameň úrazu. Možno však Ježišove tvrdé slová patrili aj diablovi, ktorého veľmi podobne poslal preč aj pri svojom pokúšaní na púšti (Mt 4,10).

 

Vynikajúci učiteľ Duch Svätý

Peter sa bolestivo učil rozlišovať v sebe hlas Boží od hlasu Zlého. Našťastie mal pri sebe vynikajúceho učiteľa, čo ho bezprostredne usmernil, ktoré vnuknutie je od koho. Podľa Matúša to robil jednoznačne a pevne, aby si to Peter dobre zapamätal a podľa týchto príkladov sa učil rozlíšiť hlas Otcovho Ducha od hlasu tela a krvi.

 

Duch Svätý do nás vstupuje cez naše pravé, autentické „ja“, zlý duch cez to skreslené, iluzórne, kým by sme chceli byť vo svojich alebo cudzích očiach. Svojou pokornou úprimnosťou Peter učí aj nás ako stratiť svoj život pre Ježiša. Ako odstraňovať svoje prispôsobené predstavy o Bohu a tiež stále viac umenšovať svoje falošné „ja“, aby v našom srdci mohol dominovať Boží Duch. Evanjeliové strácanie seba v logike kríža robí naše vnútro jeho priezračným príbytkom.

 

Sloboda, ktorú sme od Pána dostali ako jeden z najvzácnejších darov, nás necháva do smrti otvorenými pre obe hnutia: tie od Pána i tie od Zlého. Záleží na nás, či sa pomocou Písma, modlitby a duchovného sprevádzania učíme tieto hnutia rozlišovať, alebo s nimi hráme lotériu.

 

Zamyslenie si môžete vypočuť aj ako podcast Audiodivina- Slovo, ktoré neomrzí počúvať.

 

sr. Dáša