Prihlasovanie na ročný kurz saleziánok GPS je spustené

Projekt saleziánok GPS spúšťa nový ročný kurz na šk. rok 2023/2024. Ide o intenzívny čas pre rozvoj seba a svojho duchovného života. Kurz je určený pre dievčatá.

 

Poznanie seba, čas s Bohom a nachádzanie cesty figurujú ako oblasti rozvoja na kurze GPS pre dievčatá od 18- 26 rokov. Viac informácií získate 24. septembra na informačnom stretnutí GPS 0. Cez rok je potom ďalších päť kurzov, pričom dva z toho sú online. Kurz obsahuje hlavné témy povolanie k životu, v nasledovaní Krista a v Cirkvi. Počas kurzu majú účastníčky možnosť msg komunikácie a osobného sprevádzania.

 

Na kurz pozýva aj minuloročná absolventka Mária Sýkorová: „Dievčatá neváhajte! Nemáte, čo stratiť. Nech už prídete s akýmikoľvek otázkami, verím, že spoločne s ďalšími dievčatami, sestrami FMA a s Ježišom sa vám podarí dostať bližšie k sebe samým a aj k Nebeskému Otcovi.“

 

„Z kurzu si odnášam nezabudnuteľné zážitky, množstvo smiechu a radosti, krásne nové priateľstvá a v neposlednom rade nové podnety, otázky a aj zopár odpovedí, ktoré sa v mojom srdci vynorili. Z kurzu GPS odchádzam s veľkou vďačnosťou, radosťou a povzbudením,“ dodáva ďalej Mária a hodnotí svoju osobnú skúsenosť s GPS.

 

Prihlasovanie na GPS kurz trvá do 17. septembra v prihlasovacom formulári tu. V prípade rýchlejšieho naplnenia kapacity skupiny, sa termín uzavrie skôr. Kurz GPS je určený pre malú stabilnú skupinu cca 15-17 dievčat.

 

Dagmara Čepelová FMA