Aj počas prázdnin chceli stretnúť Ježiša. Účastníci Bibliqu na Emauzoch

S príchodom prázdnin niektorí účastníci Bibliqu nenechali odpočívať Sv. písmo. Prijali ponuku stretnúť Ježiša, podobne ako Emauzskí učeníci, v Písme, v Eucharistii a v spoločenstve.

 

Štvordňové stretnutie s názvom „Priblížil sa k nim Ježiš“ začali účastníci Bibliqu 12. júla v krásnom prostredí Podpoľania, v Máriinom dome na Látkach. Sprevádzali ich dve postavy: Abrahám a sv. František z Assisi. S nimi spoznávali zasľúbenú zem a silu Božieho slova. Celý kurz pripravili saleziánky z projektu Emauzy a salezián Vlado Peregrim.

 

Ale nemyslite si, že iba študovali a počúvali. Stihli aj dva výlety v krásnej letnej prírode, počítali hviezdy s Abrahámom a zoznámili sa i s príbehom Františka a Kláry. Tiež sa zahrali na mníšsku pisársku dielňu a,  samozrejme,  budovali spoločenstvo pri rozhovoroch. „Počas pobytu Emauzy sa mi veľmi páčilo spoločenstvo, ktoré sa tam vytvorilo. Mladí ľudia, z ktorých každý bol originál, mali rozličné dary, ale jedno ich spájalo- túžba spoznávať Sväté Písmo. Bolo krásne vidieť ako každý z nich svojim osobitným vkladom prispieval k budovaniu a obohacovaniu tohto spoločenstva. Kde sú dobrí ľudia, tam sa aj dobre modlí,“ zhodnotila účastníčka Mária Králiková.

 

Účastníci mali medzi sebou víťazky finále Bibliqu, ale aj jednu takmer-víťazku včelárskej medzinárodnej súťaže. A tak sa dozvedeli aj veľa pekného zo života včiel. Nenechali si ujsť príležitosť spať v stanoch,  putovať do „San Damiána“, umývať si nohy v bystrom lesnom potoku. Príjemne unavení si vychutnali dobrú večeru. Povzbudení na tele i na duši sa rozchádzali v nádeji, že sa stretnú na ďalšom ročníku Bibliqu i pobytoch Emauzy. A môžete tam byť aj vy!

 

Monika Golianová FMA

Foto: Monika Golianová a Mária Králiková