Pozvánka na kňazskú vysviacku bratov saleziánov v Prešove

(Prešov, 8. júna 2023) – Saleziáni dona Bosca Vám s radosťou oznamujú, že spolubratia Jozef Peržeľ a Miroslav Podstavek príjmu z rúk otca biskupa Mons. Vladimíra Feketeho sviatosť kňazstva. Slávnosť kňazskej vysviacky sa uskutoční v sobotu 24. júna 2023 o 10:30 v Kostole sv. Jána Bosca u saleziánov v Prešove.

 

Budúci novokňazi Vás srdečne pozývajú prežiť túto významnú chvíľu spolu s nimi prostredníctvom svätej omše a pohostenia po nej v saleziánskom stredisku v Prešove. Zároveň Vás pozývajú aj na primičné sväté omše. Uskutočnia sa nasledujúci deň, v nedeľu 25.6.2023, v ich rodných mestách o 11:00. Viac informácií nájdete na plagáte.

 

Zdroj: saleziani.sk