Prebieha Týždeň Laudato Si: Nádej pre Zem. Nádej pre ľudstvo

Slávime Týždeň Laudato Si pri príležitosti ôsmeho výročia vydania encykliky Laudato Si. Môžete ho sláviť spolu s celou Cirkvou tým, že sa zapojíte do aktivít, ktoré podporia myšlienky encykliky.

 

Každoročné oslavy sa stali spôsobom, ako sa všetci katolíci môžu spojiť a tešiť sa z krokov, ktoré urobili pri uvedení Laudato Si do života. Tento rok od 21. do 28. mája sa môžeme tiež zaviazať, že sa budeme naďalej modliť a konať pre náš spoločný domov. Myšlienka tohto roka je Nádej pre Zem. Nádej pre ľudstvo.

 

V organizácií Laura, združenie mladých začali sláviť už 14. mája workshopom: Udržateľnosť v každodenných maličkostiach a rozhodnutiach. Ako sa vyjadrila jedna z lektoriek workshopu: “Mňa dnes sprevádza myšlienka, že možno téma ekológie a udržateľnosti je pre ľudí stále neatraktívna, alebo si pred ňou zakrývajú oči, nie sú ochotní spraviť zmenu… a tak si uvedomujem, že k ekologickému spôsobu života naozaj nemôže byť človek donútený ani dotlačený, ale naopak by k tomu mal človek prirodzene smerovať, byť inšpirovaný a ochotný povedať si: áno, chcem byť súčasťou prírody a starať sa o ňu. Malo by to vychádzať z vnútra, z tej Božej stopy ktorá je v nás zanechaná a prirodzená.”

 

Film The Letter- inšpirácia do života

V tomto týždni vás pozývame spojiť sa v modlitbe. Inšpiráciou pre nás môže byť aj film List (The Letter), ktorý rozpráva príbeh štyroch osôb. Osobne sa ich dotkla klimatická kríza a cestujú do Ríma, aby sa stretli s pápežom Františkom. Film si môžete pozrieť či už v rodine alebo v stredisku, spoločenstve. Nebojte sa zorganizovať aj spoločné premietanie tohto filmu.

Konkrétnym vyjadrením môže byť aj zapojenie sa do aktivít ako je čistenie svojho okolia “Upracme Slovensko.” Alebo pomocou- ľuďom vo vašom okolí, ľuďom bez domova, seniorom, ľuďom na okraji spoločnosti. Počas týždňa sa uskutoční niekoľko celosvetových podujatí vrátane podujatia venovaného filmu The Letter v sobotu 27. mája a ukončenia týždňa v nedeľu 28. mája slávnosťou Zoslania Ducha Svätého. Viac informácií nájdete na stránke laudatosiweek.org/en/. Vyplnením formulára sa zaregistrujte a získajte najnovšie informácie.

 

Zdroj: laura-mladez.sk