Sama sebou – spojenie slov, ktoré pre ženy z Troch hôrok nabralo úplne nový význam

V sobotu, 22. apríla sme sa už po druhýkrát spoločne pokúsili odhaliť, čo znamená, byť sama sebou. Náš program bol vystavaný tak, aby sme nasýtili svojho ducha, dušu aj telo, túžbu po spoločnosti aj túžbu byť v tichosti, prejaviť sa, ale aj zapadnúť „v dave“.

 

Dopoludnia sme mali príležitosť zoznámiť sa v menších skupinkách, hľadať, čo nás spája a aj zafilozofovať si nad zákernými otázkami organizátoriek. V prvom prednáškovom bloku hostka Terézia Kmotorková prostredníctvom svedectva svojho života hovorila o autenticite ženy, dôležitosti emócií aj ich uzdravenia. Svoju prednášku obohatila o zaujímavé cvičenia, vďaka ktorým sme mohli siahnuť do svojej hĺbky a objaviť radosť z toho, že sme videné.

 

Po dobrom obede sme si na čerstvom vzduchu zacvičili Zumbu a po nej začala druhá prednáška s diskusiou. Peťo Podlesný, na ktorého sme sa po skúsenosti z prvého ročníka Sama sebou veľmi tešili, nám rozprával o objavovaní a rozvíjaní vlastných záujmov a vášní, ktoré nám môžu pomôcť rásť a rozvíjať našu osobnosť. Jeho tri trefné otázky rozvírili otázniky, ktoré sme si vo svojom vnútri odniesli aj domov.

 

Spoločné umelecké dielo a rozprávanie

Ale niečo sme po sebe predsa len zanechali aj na mieste. Počas celého dňa sme totiž pracovali na spoločnom umeleckom diele. Venovali sme mu toľko času, koľko sme potrebovali na to, aby sme odovzdali na papier kúsok seba. Bol to krásny priestor vidieť samu seba iným – novým spôsobom.

 

Čas so svojim Bohom sme mohli stráviť na adorácii v kaplnke, ktorá bola posledným oficiálnym bodom nášho programu. Inšpiratívny deň plný prirodzenej ženskosti sme zakončili večerou a „kecaním“ v čajovni. Bez toho, aby sme sa poriadne vyrozprávali, by sme, hádam, ani nemohli ísť domov.

 

Povzbudenia, hostia, stretnutia, modlitba, priateľstvá. Najvzácnejšie na tomto dni bolo práve spoločenstvo plné rozmanitých žien, rozmanitých príbehov, problémov či spôsobov, ktorými žijeme. Hoci každá z nás je iná, predsa si rozumieme v dôležitých otázkach. Svedčili o tom aj spoločné výbuchy smiechu a hromadné prikyvovanie hlavou, keď na tieto témy prišla reč.

 

A či sme prišli na to, čo znamená byť sama sebou? Niektoré z nás už možno áno, niektoré ešte nie. Ale vďaka tejto skvelej akcii sme k tomu zasa o krok bližšie.

 

Dominika Čopjanová