Ježiš nielenže zaplatil tvoje dlhy, ale ti zaistil na meno príbytok

Liturgické čítania na 5. veľkonočnú nedeľu rok A nájdete na tomto odkaze.

 

Vysvetliť niekomu z bežných ľudí o čom je evanjelium by sa dalo aj takto: „Predstav si, že ti ako zdieranému nájomníkovi pridelia do vlastníctva dom aj s kompletným príslušenstvom. Pre celú tvoju rodinu, v relaxačnej a ekologicky nezávadnej zóne, s najlepšou spoločnosťou. Na tvoje meno prišli už aj papiere s kľúčmi“.

 

O tomto je evanjelium. Je to dobrá správa formou i obsahom. Ježiš nielenže zaplatil tvoje dlhy, ale ti zaistil na meno príbytok. Skrátka je tvoj už teraz. Nielen to, evanjelium hovorí, že ti miesto pripravuje osobne Ježiš sám. Vyznieva to matersky nežne, či nie? Ostáva už len tvoj podiel: prijať ho a vykročiť do svojho nového domova. Hľadať cestu a vytrvalo kráčať vpred…

 

Pretože ide o veľa, ba o všetko, je pojem cesty v našej viere kľúčový. Celá Biblia, v ktorej sa všetci mimoriadne hýbu, je o putovaní človeka. Takmer tisíckrát vykladá o ceste ako takej, či už dobrej alebo zlej ceste, z ktorých si treba vybrať. Dopodrobna hĺba nielen o individuálnom alebo spoločnom putovaní, ale najmä o napredovaní v ľudskom dozrievaní a vo viere. Ráta s tým, že cesta človeka do jeho skutočného domova sa nezaobíde bez blúdenia, stagnácie, ba i rezignácie. Preto ak Biblia rozpráva o ceste, zároveň ju vysvetľuje. Motivuje srdce a poúča rozum. Je ako GPS aplikovateľné pre životnú cestu kohokoľvek: od nováčikov až po najskúsenejších. Dokonca ráta so zlyhaním spojenia, tmou.

 

Ježiš poznal, čo je ľudská cesta

Aj Ježiš za svojho pozemského života spoznal veľmi dobre čo je ľudská cesta. Už v matkinom lone šiel minimálne trikrát cestou z Galilei do Judska. A v jej náručí šiel „iba“ do Egypta a potom späť. Každoročne putoval zo trikrát do Jeruzalema. Ján mu pripravoval cestu. Posledné roky doslova na ceste žil. Evanjelium učil cestou a ako cestu. S kamennou rozhodnosťou nastúpil aj na cestu s krížom. Jeho nasledovníci sa nazvali príslušníkmi Cesty…

 

Ježiš sa ponúka i osobne – Ja som cesta… t. j. mysli ako ja, cíť ako ja, konaj ako ja. Staň sa mnou. A pôjde sa nám lepšie. Je to pre nás veľká úľava. Lebo na jeho – síce trochu úzkej ceste treba robiť iba primerané kroky, nie „enterové“ skoky. Keď budeš tápať, príde ti naproti. A keď sa ti podlomia kolená, vezme si ťa k sebe… aby tvoj príbytok neostal navždy prázdny.

 

Zamyslenie si môžete vypočuť aj ako podcast Audiodivina.

 

sr. Dáša