S don Boscom do pôstneho obdobia

Ešte doznieva echo z oslavy sviatku dona Bosca a už tu máme začiatok pôstneho obdobia, v ktorom je náš zrak viac upretý na Pánov kríž. A práve téme kríža venoval don Bosco svoju poslednú konferenciu, ktorú povedal Dcéram Márie Pomocnice na konci duchovných cvičení.

 

Na duchovných cvičeniach 23. augusta 1885 v Nizza Monferrato bolo asi 300 FMA. Po slávnosti obliečky a sľubov, počas ktorých požehnával rehoľné kríže splnil ich prosbu. Aj keď bol veľmi unavený, povedal im krátku a zároveň svoju poslednú konferenciu. Ja som sa k nej pri príležitosti sviatku dona Bosca vrátila. Jeho slová sú stále živé, nestrácajú na aktuálnosti a tak ich ponúkam aj Vám na začiatku pôstnej cesty.

 

Slová don Bosca

„Dnes dopoludnia som mal milosť rozdať Vám kríže a želal by som si rozdať ich ešte viac. Niektoré ich už teda máte, iné ich dostanete neskôr. Odporúčam Vám, aby ste všetky ochotne niesli kríž. Nechcime niesť kríž, ktorý si my želáme, ale ten, ktorý chce svätá božia vôľa. A nesme ho s radosťou, mysliac na to, že ako sa míňajú roky, pominie sa aj kríž. A tak teda hovorme: „Požehnaný kríž, teraz ma trochu ťažíš, ale tento čas potrvá krátko, a ty si ten, ktorý mi získaš korunu vo večnosti. Toto si dobre pamätajte a noste v srdci. Áno, dcéry, nesme s láskou kríž a nedávajme to pociťovať druhým, ale naopak, pomáhajme ešte aj iným niesť kríž. Povedzte si: „Chcem niesť môj kríž a nechcem byť krížom pre druhých.“ Pripomínam, že hovoriac o kríži, nemyslím na ten ľahký kríž, ktorý som dnes dopoludnia rozdával, ale myslím na križ, ktorý nám posiela Pán a ktorý, obyčajne, je v protiklade s našou vôľou a nikdy nechýba v našom živote.

 

Veľakrát sa pracuje mnoho a tí druhí sú málo spokojní. Vy pracujte vždy pre slávu Božiu a vždy neste dobre svoj kríž, pretože to sa páči Pánovi. Je pravda, že budú tŕne, ale tŕne sa zmenia na kvety a tie budú trvať po celú večnosť.

 

Poviete mi: „Don Bosco, nechajte nám niečo na pamiatku.“ Čo Vám mám nechať na pamiatku? Nechám Vám teda na pamiatku radu, ktorú keď budete praktizovať, nikdy to neoľutujete. Nestrácajte čas, robte dobro, robte veľa dobra!“

 

Sr.Iveta Sojková, FMA