Podpora vzdelania je cestou proti chudobe v Angole

Bratislava / Huambo 21. februára 2023: Občianske združenie SAVIO spúšťa už 18. ročník pôstnej verejnej zbierky Tehlička. Jej cieľom je podporiť deti a mladých v provincii Huambo v Angole, ktorí nemajú prístup ku kvalitnému a dostupnému vzdelaniu. Vďaka vyzbieraným finančným prostriedkom pomôže SAVIO rozšíriť školu a skvalitniť vyučovanie v saleziánskej škole v angolskom meste Huambo. Zbierka potrvá počas celého pôstu a vyvrcholí na Veľkonočnú nedeľu 9. apríla 2023.

 

Partnerom zbierky sú Saleziáni don Bosca, ktorí v krajine pôsobia 42 rokov. Od roku 2021 realizujú svoju činnosť aj priamo v meste Huambo. Do zbierky sa môžu tento rok opäť zapojiť rodiny s deťmi, školy, spoločenstvá, ale aj jednotlivci. SAVIO v rámci kampane spracovalo online brožúru so základnými údajmi o Angole. Tiež s hravými výzvami pre deti či odkazmi na zaujímavé videá. Vďaka aktivitám na každý týždeň počas pôstu, majú Slováci možnosť spoznať túto africkú krajinu cez konkrétne príbehy miestnych. Dozvedia sa tak základné informácie o živote v Angole, ale aj o vzdelávaní detí a mladých priamo v provincii. Vzdelávacie materiály, online aktivity, hry či duchovné materiály sú voľne dostupné na stiahnutie na stránke www.tehlicka.sk.

 

Stav vzdelávania v Angole

Skoro polovicu populácie Angoly tvoria deti a mladí vo veku do 15 rokov. Len 20% detí od 12 do 17 rokov sa však dostane ku vzdelaniu na druhom stupni. Ešte menšie percento má možnosť študovať na vysokej škole. Jedným z dôvodov nízkej gramotnosti je vojnový konflikt, do ktorého bolo násilne zatiahnutých, prostredníctvom aktívneho boja, viac než 9000 detských vojakov. Školstvo je v krajine finančne aj personálne poddimenzované, chýbajú budovy aj učitelia. Navyše je viac než bežné, že na školách učia ľudia, ktorí majú sotva ukončenú strednú školu. Ak nemajú v škole dostatok tried, žiaci sa musia učiť vonku pod veľkým stromom. A ak aj priestory majú, triedy sú vo väčšine prípadov preplnené a nedisponujú dostatočným základným vybavením, hovoríme tu o laviciach, stoličkách či tabuliach.

 

Na čo budú použité peniaze?

Prostredníctvom verejnej zbierky Tehlička chce SAVIO tento rok zabezpečiť rekonštrukciu budovy a výstavbu nových tried na saleziánskej škole Dom Bosco v provincii Huambo v Angole. Cieľom je zvýšiť počet z aktuálnych 6 tried, až na 30 nových a zrekonštruovaných, vďaka čomu sa vzdelávanie stane dostupné pre tisícku nových detí z regiónu.

 

Ako môžete pomôcť?

Do tohtoročnej Tehličky a jej výziev sa môže zapojiť ktokoľvek jednoduchou registráciou. Ochotní darcovia zas majú možnosť podporiť zbierku darovaním online. Ďakej zdieľaním výzvy na sociálnych sieťach alebo vytvorením vlastnej výzvy na podporu deti a mladých v Angole na webe Tehličky. Okrem toho je možné prispieť vkladom či prevodom finančného daru na číslo účtu IBAN: SK6911000000002620852641,  SAVIO o. z., Miletičova 7, 821 08 Bratislava.

 

SAVIO o.z. od roku 2005 saleziánskym štýlom vytvára priestor pre solidaritu s chudobnými a skvalitňuje život mladých v menej rozvinutých krajinách. Prostredníctvom projektov, zbierok a práce dobrovoľníkov pomáha ľuďom v neľahkej životnej situácii. SAVIO vytvára priestor pre aktívne šírenie dobra a podáva pomocnú ruku tam, kde je to najviac potrebné. Vďaka každoročnej zbierke Tehlička organizácia pomáha chudobnej a opustenej mládeži žiť lepší a dôstojnejší život v rozvojových krajinách a regiónoch sveta. Rovnako na miestach, ktoré sužujú humanitárne katastrofy.

 

Viac informácií Vám poskytne Štefan Kormančík SDB, predseda SAVIO o. z., tehlicka@savio.sk, mobil: 0911 063 886.