1. december: „Dobrovoľníci- darovanie sa bez hraníc!”

Deviatnik k Nepoškvrnenej dnešný 6. deň s úmyslom za „Dobrovoľníkov- darovanie sa bez hraníc!“

 

 Charizmatické pramene

“Nech pre nás pripravia dosť veľký dom, keďže všetky žiačky sa chcú misionárkami” (L. 4)

 

Aktualizácia

Milí dobrovoľníci, je vás tak veľa! Viac ako 4000 dobrých mladých ľudí, ktorí ste dali do hry svoj život! Blahoželáme.

Vaša prítomnosť v sebe nesie proroctvo, pretože je pravda, že ak chceme znovu prebudiť našu krstnú sviežosť, musíme znovu vychádzať z vedomia, že tvárou v tvár svetu, v ktorom sú rozdiely, nemôžeme stáť so založenými rukami. Vy, dobrovoľníci, pracujete všade najmä v prospech žien, mladých ľudí a detí, aby ste im zabezpečili dôstojnú prítomnosť a usilujete sa spoločne budovať budúcnosť rovnosti a rovnakých príležitostí.

Vieme, že dobrovoľníctvo sa snaží rozvíjať a pestovať zjednocujúci rozmer vzťahov a spolupráce. Byť dobrými kresťanmi a čestnými občanmi je tvorivou silou, ktorú chcete priniesť na periférie, aby ste vybudovali „civilizáciu lásky“ pápeža sv. Pavla VI. Sila tejto „sviežosti“ sa však meria v dimenzii „spoločenstva“, teda v schopnosti žiť, realizovať a navrhovať VŠETKO spoločne, nie jednotlivo.

Drahí mladí, ktorí predstavujete veľký a rôznorodý svet dobrovoľníckej práce, ste vystretou rukou Krista: mysleli ste na to? Dôveryhodnosť saleziánskej charizmy presvedčivo prechádza aj cez vašu službu opusteným deťom, chorým, chudobným bez jedla a práce, starým ľuďom, bezdomovcom, väzňom, utečencom a prisťahovalcom, postihnutým prírodnými katastrofami… Skrátka, všade tam, kde sa volá o pomoc, prichádza vaše aktívne a nezištné svedectvo. A to je  niečo úžasné!

Svedectvo: Tilsa DomÍnguez, Argentina:

Keď pomyslím na Máriinu prítomnosť v mojom živote a tiež v živote mojej rodiny, okamžite si spomeniem na Pedra a Catalinu, ktorí boli mojimi prastarými rodičmi.

V rodine sa hovorilo, že sa každý večer modlili ruženec na kolenách pred krížom. Modlili sa za celú rodinu. A veľmi rada myslím na to, že sa modlili aj za budúce generácie, medzi ktoré patrím aj ja.

A tak vždy rada ďakujem Márii za to, že je Matkou generácií, ktorá nám zanechala toto dedičstvo lásky.  Táto láska k Márii potom pokračovala v mojej matke, ktorá ju zasa odovzdala mne a ja svojej vnučke, a tak ďalej…

A myslím si to aj pre VIDES, pre našu rodinu VIDES, pre komunitu, v ktorej žijeme, pre komunitu, ktorú sprevádzame.

Myslím si, že Mária je tiež Matkou maličkých pred Bohom a ľudstvom; Matkou všetkých, ktorí najviac potrebujú jej pomoc.

A tak je Matkou mojich sĺz, mojich najväčších radostí, ale aj mojich bratov. Je to mama objatia, je to mamička, ktorá je vždy pri mne; a tiež mama, ktorá má sandále plné prachu, lebo nás toľko  sprevádza na našej ceste…

Ona je Matka, ktorá má vo svojej duši novosť pred naším Bohom. Myslím si, že je Matkou detí, mladých ľudí, rehoľných sestier, spoločenstiev, susedstiev. Tých najpokornejších a všetkých, ktorí vedia byť semienkami a rozsievačmi dobra. Zároveň je aj Matkou tých, ktorí ešte nevedia, že sú alebo nevedia, že môžu byť.

A práve tejto matke z celého srdca ďakujem za jej úžasné materstvo.

 

Záverečná modlitba

S vďačným srdcom zverujme našej Nepoškvrnenej Matke, Kráľovnej všetkých národov, mladých ľudí zapojených do dobrovoľníckej práce, aby svojím nasadením v službe blížnemu naďalej prispievali k tomu, aby naša spoločnosť dostávala ľudskejšiu a kresťanskejšiu tvár. Zdravas Mária…