2. decembra: Dobrodinci- znamenie Prozreteľnosti!

Modlime sa deviatnik k Nepoškvrnenej už 7. deň s úmyslom za „Dobrodincov- znamenie Prozreteľnosti!“

 

Charizmatické zdroje

„Matka, keby ste videli, akú láskavosť používa don Bosco k dobrodincom! Sám mi dáva adresy dám, ktoré sa o nás akokoľvek čo i len minimálne zaujímajú; a ak má niektorá meniny, dá mi vedieť a vyzýva ma, aby sme na ňu  pamätali v modlitbách komunity, aby som ju navštívila alebo napísala list alebo dala vhodný darček, možno prvotinu kvetov alebo ovocia  z nášho domu» (Kron. II, str. 92).

 

Aktualizácia

Nastal čas, aby som srdečne pozdravila nespočetných dobrodincov, ktorí zviditeľňujú Prozreteľnosť v našich domovoch.

Od začiatku ste spolupracovali s Inštitútom pre rozvoj diel a podporovali ste službu evanjelizácie a výchovy v prospech mladých ľudí z ľudových vrstiev. A aj dnes naďalej s veľkou štedrosťou ponúkate podporu a spoluprácu na mnohých miestach, kde bez vašej pomoci by sme nemohli konať dobro.

Don Bosco a Matka Mazzarellová na vás vždy mysleli pred svätostánkom a zvlášť vzývali Máriu, aby získala potrebné milosti pre vás a vaše rodiny.

Svojou prácou v prospech najchudobnejších vyjadrujete ducha spoločenstva a solidarity, typického pre prítomnosť mužov a žien dobrej vôle v spoločnosti. Tento postoj podporuje prekonávanie rozdielov a sociálneho napätia medzi rôznymi skupinami.

Svedectvo:  Viky  Chacón – Kostarika

Moja skúsenosť života s Pannou Máriou sa datuje od detstva, vďaka svedectvu mojich rodičov.

Panna Mária je pre mňa zdrojom veľkej radosti,  keď musím čeliť rôznym okolnostiam, ktoré nastanú. Z celého srdca jej ďakujem za túto krásnu skúsenosť a za to, že  mi nikdy nechýba jej ochrana a pomoc.

Moja viera a sila, moja radosť pochádzajú z Jej ruky. Ďakujem ti, svätá Panna, že si vždy so mnou.

 

Záverečná modlitba

Modlime sa k Márii za našich drahých dobrodincov: nech prikryje každého z nich a ich rodiny svojím plášťom: nech sa vždy tešia zdraviu, svätosti a múdrosti.

Zdravas Mária…