Kolégium Márie Romero: špecifická rómska pastorácia saleziánok

Saleziánky naplno rozbiehajú špecifickú rómsku pastoráciu cez občianske združenie Kolégium Márie Romero. Vytvárajú rodinné prostredie pre vzájomné oceňovanie rôznych kultúr, najmä slovenskej a rómskej.

 

Projekt Kolégium Márie Romero (KMR) vznikol v roku 2020. Jeho organizátorkami sú saleziánky Zuzana Saloňová a Monika Foltýnová. Sú vzdelané v odbore a tiež s dlhoročnou skúsenosťou v práci s mládežou aj z marginalizovaných prostredí. Spolupracujú so saleziánmi, saleziánmi spolupracovníkmi, saleziánskymi dobrovoľníkmi a organizáciami združenými v platforme Savore.

 

KMR je domov pre žiačky a študentky základných a stredných škôl v priaznivom a napomáhajúcom prostredí. Názov má po saleziánke bl. Márie Romero, ktorá pôsobila na perifériách Nikaragui. Poskytujeme výchovné sprevádzanie najmä formou mentoringového vzťahu, záujmovú a voľnočasovú činnosť v spolupráci s inými organizáciami. Ide nám o rozvoj pohybových, tvorivých a rodičovských zručností. Zameriavame sa aj na rozvoj schopnosti sebareflexie, prijímania a dávania spätnej väzby, duchovné aktivity a priestor pre modlitbu,“ rozpráva o KMR sestra Monika.

 

Za dvojročného fungovania KMR majú dievčatá a rodičia, ktoré v ňom boli dobré skúsenosti. „Dalo mi to nové príležitosti, spoznať nových ľudí. Naučila som sa prispôsobovať slovenským zvykom. Naučila som sa samostatnosti- chodiť po meste,“ hovorí Nessa, 17- ročné dievča z KMR.

 

Viac informácií o Kolégiu Márie Romero, spokojnosti rodičov, či o mesačnom poplatku sa dočítate v bulletin 1bulletin 2. Tento projekt môžete podporiť aj finančne na čísle účtu: SK13 8330 0000 0027 0225 5541 alebo šekom v priebehu mesiaca.

 

Dagmara Čepelová FMA

Foto: archív Kolégium Márie Romero