Formačné stretnutie junioriek bolo tento krát v Prahe

V Prahe sa uskutočnilo formačné stretnutie sestier saleziánok s dočasnými sľubmi (junioriek). Slovenskej výpravy sa ochotne ujala ich česká juniorka Veronika Baránková. Sprevádzala ich po celý víkend.

 

Po ubytovaní na internáte u sestier v Karlíne piatok 9. septembra, chutnej večeri a modlitbe vešpier ich navštívila a prihovorila sa im vo večernom slovku česká provinciálka Zdenka Švédová. Hovorila o pestrosti, originalite a dopĺňaní sa sestier v spoločnom živote, svedectve a chvále Pánovi. Druhý deň patril predstaveniu formačného roka a téme o sebaprijatí. Zazneli i prednášky od Vojtecha Kodeta o túžbach ženy s následnou diskusiou.

 

Vrcholom dňa bola účasť na eucharistii, kde sestra Jana Marková zložila večné sľuby. Vyjadrila i vďaku za formáciu na Slovensku a vzťahy, ktoré si tam vybudovala. Popoludnie prebehlo v oddychovej priateľskej atmosfére s občerstvením i prechádzkou v centre Prahy. Obohatením spoločného večera bolo podelenie sa sestier so skúsenosťou druhého noviciátu v Taliansku.

 

V nedeľu prišiel slúžiť sv. omšu český provinciál saleziánov Martin Hobza. Po raňajkách v rodinnej atmosfére pokračovala prednáškou o duchovnom sprevádzaní u sv. Františka Saleského sestra Jana Svobodová. Následne vznikol priestor na zamyslenie a zdieľanie skúseností. Rozlúčka s českými sestrami pred odchodom bola vrúcna a úprimná.

 

„Som vďačná za pekné sesterské chvíle,“ zhodnotila víkend nadšená sestra Lamiya na spiatočnej ceste na Slovensko.

 

Ela Holá FMA

Foto: Lamiya Jalilová FMA