Ježiš nám ponúka istotu, že každá naša modlitba je vypočutá

Liturgické čítania na 17. nedeľu v Cezročnom období nájdete na tomto odkaze


V nedeľnej stati Písma, kde sa Abrahám prihovára za obyvateľov Sodomy sa nachádza jedna z veľmi mála diskutovaných „opráv“ pôvodnej hebrejskej Biblie. Najstarší text totiž hovorí, že Pán stál pred Abrahámom a nie Abrahám pred Pánom, ako čítame i my. Židom sa zdalo neúnosné, aby pred človekom, čo ako vzácnym, stál Boh, a preto – v domnienke, že ide o chybu prepisovača – text opravili. Veď predsa Najvyšší sa nemôže postaviť do služby človeka!

 

Až prišiel Ježiš, ktorý okrem tisícov iných podobných postojov umýval naše nohy. Aj Pán skutočne počúval Abrahámove stupňujúce sa prosby. Do bodky. Lebo jeho ľútostivé srdce priam miluje modlitbu príhovoru. A účinnosť Abrahámovej modlitby bola taká mocná, o akej my, novozákonní veriaci, často iba snívame. Ich vzájomný dialóg totiž neprebiehal v zmysle, že by Abrahám prosil Pána, aby urobil toto a toto. Ale skôr vo význame, že Pán sa pýta Abraháma: „Čo mám pre teba urobiť?“!

Ako to, že účinnosť jeho modlitby bola taká silná?

Medzi Pánom a Abrahámom – čo sme si mohli všimnúť už minulú nedeľu – vládla hlboká dôvernosť. Abrahám bol bytostne zacielený na Pána. Priam detsky mu veril a dovolil mu vo svojom živote všetko.

 

Lukášovo evanjelium, v ktorom má Abrahám svoje zvláštne postavenie, nás dnešnú nedeľu učí práve takejto modlitbe. Ježiš, ktorý sám sa u Lukáša často modlí a modlitbu veľakrát spomína, v ňom vôbec netají, naopak, priam ponúka kľúč na moc modlitby. Že by účinnosť tej našej bola priamo úmerná autentickej dôvernosti s Ním? Verím, že áno.

 

Modliť sa to je ako strčiť žehličku do zásuvky. Dávno vieme, že Boh miluje každého. Ale ako prúd môže jeho láska pretekať len tým, kto s ním vstúpi do vzťahu modlitbou. A to je už o inom. No a tým prúdom nebude nik iný ako Duch Svätý.

 

A ešte jednu istotu nám Ježiš ponúka: každá, každučká modlitba je vždy vypočutá.
Zamyslenie si môžete vypočuť aj ako podcast Audiodivina.

 

sestra Dáša