Cvičme hlavičky cez rúčky alebo Balík plný prekvapení s Montessori pomôckami pre CMŠ v Bratislave

„Konečne je to tu!“ zvolala sestra Martina, keď do škôlky priniesol kuriér obrovský balík, poriadne ťažký, že ho museli niesť dve učiteľky. Koncom mája dorazili do materskej školy Márie Mazzarellovej pomôcky Montessori. Objednali ich vďaka grantovém projektu podanému Združením rodičov pri Cirkevnej materskej škole Márie Mazzarellovej. Inšpiráciu k projektu  mala sestra Martina Škvareninová, ktorá počas dva a pol roka študovala a navštevovala medzinárodný výcvik Montessori pedagogiky a Montessori liečebnej pedagogiky v materskej škole Mamy Margity v Bratislave – Trnávke. Nadšenie a postupné skúsenosti, ktoré nadobúdala, ju viedli k tomu, aby dokázala vnášať postupy Montessori pedagogiky do výchovno-vzdelávacej činnosti pomocou certifikovaných pomôcok.

 

Preventívny výchovný systém dona Bosca a pedagogika Márie Montessori

„Pre našu materskú školu je charakteristickým modelom výchovy preventívny systém. Zameriava sa na predchádzanie zla a prípravu prostredia, kde sa dieťa cíti prijaté,“ rozhovorila sa sestra Martina. „V projekte sme uviedli, že chceme aj naďalej rozvíjať, prehlbovať a inovovať výchovno-vzdelávacie postupy a metódy. Novým prvkom na ceste za dosiahnutím nášho cieľa je aj Montessori pedagogika, v ktorej sa využívajú špeciálne a certifikované pomôcky. Nákupom pomôcok chceme u detí rozvíjať samostatnosť, nezávislosť, presnosť, koncentráciu, výdrž a tvorivé myslenie. Počas štúdia som si uvedomila, že Mária Montessori bola súčasníčkou dona Bosca. Obidvom išlo o dobro dieťaťa – o ich výchovu a štúdium, aby sa dokázali v dospelosti o seba postarať. Najskôr som v sebe nevedela skĺbiť naše saleziánske a Máriu Montessori, ale potom sa to vo mne akosi prebudilo a ukázalo mi novú cestu.“

 

Cvičme hlavičky cez rúčky

Sestra Martina najskôr začala pomôcky predstavovať deťom počas ranných hier a neskôr i počas dopoludňajšej výchovno-vzdelávacej činnosti. Deti ich so záujmom skúmali a učili sa napodobňovaním. „Jednotlivé postupy sú presne rozkrokované, navádzajú dieťa k sústredenej práci,“ hovorí sestra. „Učiteľ predvádza pomôcku dieťaťu v úplnej tichosti, čo som si v triede plnej šantiacich detí nevedela úplne predstaviť. Avšak aké bolo pre mňa prekvapenie, že nie len dieťa, ktorému som sa venovala stíchlo, ale i tie ostatné, keď nás pozorovali, či prípadne sa hrali v inej časti triedy. Mária Montessori veľa hovorila o polarizácii pozornosti dieťaťa, o tom, ako sa dieťa dokáže sústredene venovať jednej činnosti aj dlhší čas.

A samozrejme, všetci to vieme, že dieťa je dobrý pozorovateľ, len nie vždy si to, my dospelí, v bežných činnostiach všimneme. Uvedomujem si to čoraz viac, čím dlhšie som učiteľkou, ale teraz po výcviku stále viac a viac. Aj zvedavosť dieťaťa možno označiť, podľa Márie Montessori, za prvú intelektuálnu pohnútku.“

 

Práca s pomôckami bola posledné týždne iba pilotným projektom. Postupne sa pripravujú podmienky, aby pomôcky mohli používať aj ostatné učiteľky.

 

Sestra Martina koncom júna úspešne ukončila výcvik záverečnou skúškou a bol jej odovzdaný medzinárodný Diplom s hlavičkou Mníchovskej univerzity, Trnavskej univerzity a saleziánov don Bosca.

 

Montessori školenie pre kolegyne

Prvé dva júlové týždne, keď materská škola funguje v prázdninovom režime, zaškolila sestra Martina aj svoje kolegyne, ktoré pomôcky prijali s radosťou a so záujmom. Momentálne vypracováva manuál pre pedagogičky, aby v materskej škole mohli pomôcky používať nielen teraz, ale i v budúcnosti.

 

Poďakovanie

Za finančnú podporu ďakujeme starostovi mestskej časti Bratislava – Petržalka. Taktiež ďakujeme tímu rodičov, ktorí pomáhali pri písaní a realizácii projektu.

 

Katarína Krausová