Lásku netreba študovať, stačí ju počúvať a počúvnuť

Liturgické čítania na 15. nedeľu v Cezročnom období nájdete na tomto odkaze

 

Nábožní židia sa dodnes niekoľkokrát modlia, dokonca i ako zvučku svojho rádia počúvajú slová z Mojžiša: „Počuj Izrael, Pán je náš Boh, Pán jediný. A ty budeš milovať Pána celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou silou…“ Na ne sa odvolával zákonník i Ježiš vo svojej katechéze pre neho i pre nás, ktorú počúvame túto nedeľu.

 

Ježiš zákonníkovi potvrdil kľúčový význam lásky a že aj on ovláda Mojžišov zákon. No namiesto toho, aby sa zákonník v poznávaní zastavil a zvnútornil si to, čo už vie, aby podľa toho mohol aj konať, mália sa mu poznatky, ktoré má. Pýta sa Ježiša: „Kto je môj blížny?“ Akoby to už dávno nebol vedel! Problém bol v tom, že slová Zákona neprecítil, a preto ani nezakúsil. Zrejme najviac doma bol vo vedomostiach. Ale Písma sa čírim rozumom preniknúť nedajú.
Biblia pojem blížneho – ako toľko iných skutočností – nedefinuje jednoznačne. Začína od bratov vo viere, pokračuje cez rodákov, súkmeňovcov… Napokon za blížneho pokladá i cudzinca, čiže pohana – a tým aj nepriateľa.

 

Zákonníkovo mudrovanie Ježiša neodradilo

Na príklade milosrdného Samaritána, za ktorého obrazom stojí on sám, ukazuje, ako treba poznávať: pozorne zbadať núdzneho a priblížiť sa mu. Ako treba zároveň cítiť: zľutovať sa. A ako podľa poznaného a cíteného konať: pomáhať mu celkom konkrétne. Dal mu recept na seba samého, čiže prezradil mu tajomstvo svojho štýlu života ako on miluje celou mysľou, srdcom i silou.
Nie, lásku netreba študovať. Stačí ju počúvať a počúvnuť. V rôznych situáciách, vo všelijakých okolnostiach a pri každom rozhodovaní sa pýtať: V čom je viac lásky? V ktorom postoji, v ktorom geste, v ktorom slove? Kde je láska, tam je Boh. A náš život bude plný ako ten Ježišov.

 

Zamyslenie si môžete vypočuť aj ako podcast Audiodivina.

 

sestra Dáša