Kto však pôjde za Ježišom, by nemal zaváhať, lebo ani Ježiš nezaváhal

Liturgické čítania na 13. nedeľu v Cezročnom období nájdete na tomto odkaze

 

Pred Ježišovou veľkou cestou do Jeruzalema evanjelista Lukáš opäť pripomína, že Ježiš je ešte väčší prorok, ako tí z najväčších. Eliášov učeník Elizeus sa mohol rozlúčiť so svojou rodinou. Kto však pôjde za Ježišom, by nemal zaváhať, lebo ani Ježiš nezaváhal. Bol stále na ceste a aj keď v tomto momente nesmeroval inam, smeroval inak: s vedomím verejnej popravy, ktorá na neho čaká. V Jeruzaleme má byť vzatý v zmysle exodu ako posledného štádia v aktivite každého proroka.

 

Evanjelista vnímavo zaznamenal Ježišovo pevné rozhodnutie, ktoré má v gréčtine otvorene emotívny podtón. Dosvedčuje ním jeho pevné rozhodnutie postaviť sa tvárou v tvár všetkým ťažkostiam. Takéto rozpoloženie niekomu pripomína fakírov či indiánov, ktorí sa odjakživa cvičili, aby bez zachvenia obstáli hoc aj pri mučeníckom kole.
Pri čítaní evanjelia si Ježišovu neochvejnosť ani neuvedomujeme. A potom, odkiaľ o tom Lukáš mohol po mnohých rokoch vedieť? Veď to bolo niečo vnútorné a veľmi osobné! Evanjelista chcel povedať zrejme aj to, že sa na Ježišovi majú splniť predpovede o Pánovom služobníkovi, ktorý si podľa Izaiáša zatvrdí tvár ako kremeň (Iz 50,7). A podľa Ezechiela dokonca sťa diamant (Ez 3,9).

 

Tento dôležitý okamih v Ježišovom živote ukazuje na príkladnú zrelosť Ježišových emócií. Nezatvrdzuje si srdce – vnútro, ktoré má ostať otvorené milosrdnej láske počas celého predvídaného utrpenia. Dokazuje to jeho odpúšťanie až do konca.

 

Ježiš zatvrdzuje svoje rozhodnutie a s ním všetko, čo by ho mohlo od tváre smerom von ovplyvniť vo vernosti plánu spásy človeka. Takto milosrdné srdce Ježiša vyvinulo ohromné úsilie proti akémukoľvek pokušeniu uhnúť pred umučením, ktoré ho čakalo. Zároveň sa rozhodol chrániť svoj milujúci postoj aj v najvyššom stupni utrpenia. Ak teda kamenná tvár, tak nikdy kamenné srdce. Naopak. Aj kamenná tvár pre najmäkšie srdce aké tu kedy milovalo.

 

Zamyslenie si môžete vypočuť aj ako podcast Audiodivina.

sestra Dáša