Ako si žijú saleziánky na rómskej misii na Orechovom dvore. Píše sestra Anna

Ahoj všetci, ktorí chcete vedieť ako si žijeme na rómskej misii na Orechovom dvore. V prvom rade všetkých pozdravujeme z krásnej Nitry. Posielame zopár fotiek, cez ktoré môžete nahliadnuť do nášho života.

 

Päť chlapcov a štyri dievčatá z osady mali slávnosť prvého sv. prijímania. Prvý krát aj s hojnou účasťou rodičov, súrodencov, príbuzných. Otec biskup Viliam Judák vyčlenil pre pastoráciu na Orechovom dvore diecézneho kňaza Ivana Ďuriša. Sme za to vďačné a v očakávaní, ako pred vstupom do novej spolupráce.

 

Modlitbou pripravujeme misie, ktoré majú byť v osade v septembri pod vedením pátra Michala Zamkovského. Budeme radi, keď sa pripojíte k nám a spolu budeme vyprosovať Božie požehnanie pre tieto dni.  V základnej škole, materskej škole a v materskom centre nechýbali iniciatívy pre dobro detí a rodín – všade sa konali rôzne aktivity a koncoročné výlety.

 

Pracujeme v sieti so všetkými zamestnancami na Orechovom dvore. Sme radi, že sa navzájom podporujeme a pomáhame si vo všetkom. Jeden víkend zavítala medzi nás sestra Monika Foltýnová. Ako správna Vides misionárka strávila tento čas v osade a s mladými bola na výlete na hrade Gýmeš.

Synodálna cesta s mladými

Sme radi, že v osade si užívame väčšiu čistotu vďaka jednému zamestnancovi Rómovi, ktorý sa o poriadok v osade stará a jeho práca je viditeľná. S mladými sme absolvovali mini synodálnu cestu. Išlo o tri stretnutia, pri ktorých sme hovorili na tému Cirkev, Slávenie a Zdieľanie zodpovednosti za spoločnú misiu. Niektoré vyjadrenia mladých Rómov boli zaujímavé. Napr. pri otázke, aké osoby sú v Cirkvi ponechané na okraj, reagovali: „Bezdomovci.“ Iný povedal: „Boh je v Cirkvi na okraji, ja verím najviac sebe, nie Bohu. Spolieham sa na seba, nie na Boha. Čo mám robiť?“ Ďalší sa vyjadril, že na okraji sú nepríjemní, dotieraví, všivaví v osade, napr. XY…

 

Alebo na otázku, ako svedčiť o svojej viere, ako byť misionármi, reagovali: „Mňa trápia tí bezdomovci. Urobme pre nich niečo. Uvarme im guláš, zložme sa po päť eur.“ Iný povedal: „Môžeme sa hrať s deťmi v osade, aby nerobili zle, požičať si loptu, švihadlá z komunitného centra. Kto vie hrať na klávesy, jednoducho nech sa posadí na schody a spieva spolu s deťmi. Najlepšie dvaja, jeden hrá, druhý chráni nástroj, aby ho deti nepoškodili.“

A tak by sme mohli dlho pokračovať o všeličom. Veríme, že zopár týchto čriepkov z reality vás povzbudí modliť sa za nás, aby sme boli dobrými Božími spolupracovníkmi. On si svoje dielo koná.

 

PS: 2-3 fotkách je známy olašský spevák MAMUKO s našimi deťmi v triede.

 

Anna Chrkavá