Ježišova otázka pre nás

Liturgické čítania na 12. nedeľu v Cezročnom období nájdete na tomto odkaze

 

Zbožní moslimovia sa niekoľkokrát denne modlia zvláštne litánie. S pomocou početnejšieho „ruženca“ ako je náš, pri každom zrnku na spôsob modlitby chvál vzývajú rôzne Božie mená. Pritom ktokoľvek má výsadu, že posledné – sté – Božie meno si môže zvoliť sám a nikomu ho neprezradiť do konca života.

 

Nedeľnú otázku o svojom mene položil Ježiš svojim učeníkom na prekrásnom mieste: pri jednom z prameňov rieky Jordán pod veľhorou Hermon. Lukáš ho síce nekonkretizuje, lebo v zemepise Palestíny sa moc nevyznal, no dokresľuje silu úryvku z evanjelia. Dodnes sú tam zvyšky pohanských chrámov vytesaných do skál, ktoré boli ruinami už vtedy, keď sa na ne dívali učeníci s Ježišom. Práve tu podľa evanjelistu Matúša dostal Peter po  svojej odpovedi na Ježišovu identitu meno Skala, na ktorej Ježiš vybuduje svoju nepremožiteľnú cirkev.

 

Ježišova otázka pre nás

Aj nám všetkým Ježiš v nedeľnej liturgii Slova položí otázku: Za koho pokladáme jeho osobu v slovenskej cirkvi, v našej farnosti či komunite? No pôjde ešte ďalej. Spýta sa osobne každého z nás: Kým som pre teba? Ako ma voláš vo svojom srdci? Určite mu nepôjde o presnú dogmatickú definíciu seba ako druhej božskej osoby. Napokon ju nečakal ani od samotného Petra. Ide mu skôr o osobný pochop, o živú skúsenosť kým je v najosobnejšom vnútri pre každého z nás.

 

Nevyjadrime to hneď. Počkajme chvíľu, hľadajme v najhlbšej hĺbke svojho bytia… Možno ho ako sestra Zdenka nazveme svojím milovaným slnkom, alebo osou svojho života, dušou svojej duše, živým ohňom, epicentrom lásky. Alebo jednoducho Priateľom, Bratom. Je, a môže byť aj pre mňa tým, ktorý ma preniká do špiku kostí, ktorého srdce tlčie v každej mojej bunke a dýcha v celom mojom bytí.

Vítaj, Pane, v celej nahote mojej existencii. Buď mi všetko vo všetkom. Zakoreň sa v mojom srdci, myšlienkach, vedomí i nevedomí. Aj  v tele. Len s tebou môžem ísť opačným smerom ako ma unáša egoizmus sveta i  vlastného srdca. Iba ponorená do Teba môžem Ti byť k dispozícii bytostne, nielen rozumom, svätými myšlienkami či silenou vôľou. Len s Tebou prestanem utekať pred námahou a prijmem kríž ako súčasť výkupnej cesty pre seba i pre druhých. Len s Tebou prestanem strácať čas bojom proti utrpeniu a budem kráčať aj uprostred bolesti s pokojom, tichou nežnosťou, pomazaná tvojím Duchom. Áno, budem spracúvať ľudské utrpenie láskou. S Tebou a ako Ty.

Sestra Dáša