Sila povolania – rozhovor so Svätým Otcom Františkom o zasvätenom živote v súčasnosti

„Odprevadí ma k výťahu a prosí, aby som pozdravil kardinála Bocosa. Rozlúčime sa bratským objatím, pobozkám mu ruku a zaželám mu všetko najlepšie k apoštolskej ceste do Dublinu, ktorá sa má uskutočniť koncom mesiaca. Na záver mi jednoducho povie: ,Ak si Boh praje, ešte sa niekedy uvidíme. Vždy sa za mňa modli.‘ Keď opúšťam Dom svätej Marty, už nie je tak teplo. Slnko práve zapadá. Stretnutie so Svätým Otcom bolo skutočne skvelé. Mám v sebe množstvo pocitov a zážitkov.

Počas rozhovoru som mohol vidieť človeka, ktorý je gigantom i jednoduchým človekom zároveň, Božím mužom plným nadšenia, ale aj reálnym človekom. Je zasvätenou osobou ako ja, ako tisícky iných osôb, ktoré týmto spôsobom šťastne nasledujú Ježiša Krista, slúžiac Cirkvi, bratom i sestrám, starším i mladším, na každom mieste, zanietení evanjeliom. V jeho slovách je pravda, múdrosť a zanietenie. František je človek skutočne zamilovaný do Ježiša Krista. Verte mi!“

 

Spoluautor knižného rozhovoru

Rehoľník Fernando Prado, spoluautor knižného rozhovoru, takto opísal svoje pocity po stretnutí so Svätým Otcom. A nám vo Vydavateľstve DON BOSCO, ktoré prináša túto knihu s názvom SILA POVOLANIA: https://www.donbosco.sk/tovar/13493-sila-povolania,  ostáva len súhlasiť. Každý, kto bude čítať tieto riadky, môže za slovami pápeža objaviť Petra, ktorý posilňuje svojich bratov a sestry vo viere. Jemu vlastným, hlbokým, úprimným, pravdivým a aktuálnym spôsobom. Kniha sa dotýka mnohých oblastí zasväteného života, ktoré majú vplyv na celú Cirkev. Táto knižná novinka obohatí nielen zasvätené osoby, ale aj všetkých nás veriacich.

 

Radostne prežívajte svoje zasvätenie. Buďte radostným svedectvom zasvätenia. Mladí to uvidia a pôjdu za povolaním. Uvidia silu povolania. Ak však vidia unavených ľudí, ktorí nedokážu riešiť svoje konflikty, neprídu, nevstúpia k vám. Najdôležitejšie je teda svedectvo radostného zasvätenia. Nič iné nie je potrebné,“ odkázal zasväteným pápež František.

 

Za preklad tejto vzácnej knihy ďakujeme donovi Štefanovi Turanskému SDB. Bola to jedna z jeho posledných knižných prác. Aj vďaka nemu, jeho citlivosti a vnímaniu mohla vyjsť táto kniha. Vydali sme ju v spolupráci s Konferenciou vyšších rehoľných predstavených na Slovensku.

 

Vydavateľstvo DON BOSCO, www.donbosco.sk