Volajme, šepkajme, túžme: Príď Duch Svätý!

Liturgické čítania na nedeľu slávnosti Zoslania Ducha Svätého nájdete na tomto odkaze.

 

Prvé čítanie zo Skutkov apoštolov nám predstavuje zostúpenie Ducha Svätého na spoločenstvo učeníkov, ktoré sa udialo až po Ježišovom nanebovstúpení. Následne sú celé Skutky akoby evanjeliom Ducha Svätého. U Jána, z ktorého sa číta nedeľné evanjelium, zas Ježiš až päťkrát prisľubuje Ducha Svätého. Zostupuje medzi nás už pri jeho výdychu na kríži, ale i vo večeradle po zmŕtvychvstaní, keď Ježiš dýchne na učeníkov. Má to byť On, ktorý pomôže chápať evanjelium a tiež si ho pamätať. Lebo evanjelium nebýva lahodné na prvé počutie. Naša priľudská pamäť ho ľahko vytesní zo svojho obzoru. Ale Svätý Duch ho jemne, ako lúče svetla, ako čerstvý vzduch či ako hrejivý plameň alebo sálajúce teplo opätovne prináša do nášho vedomia.
Duchu Svätému niektorí teológovia pripisujú ženský rod. No už Ježiš pripodobňoval seba ku kvočke, ktorá zhromažďuje kuriatka pod svoje krídla. O čo viac to platí o Duchu Svätom v podobe holubice!? Veď je Ježišovou prítomnosťou v jeho „neprítomnosti“. Nebeským Koučom, tým, ktorý ostáva pri nás v mene Ježiša vždy a všade, aby nás sprevádzal. Je osobným Vodcom na mieru každého zvlášť. Nesmrteľný, najmúdrejší a predsa si s ním dôverne tykáme. Pokorne a činne „drieme“ pri dverách tvojho srdca, aby ti mohol byť okamžite k dispozícii. Veď keď zvládol asistenciu pri stvorení celého vesmíru, určite zvládne aj temné stránky môjho či tvojho srdca. A to je tak povzbudivé!

Všetci sa môžeme učiť reči lásky v škole tešiaceho Učiteľa

Ľudský učiteľ zvykne napomínať, ale ten Božský, ako dobrý vychovávateľ, pripomína. Tento Veľký zabudnutý,  je pripravený nás trénovať v láske.  Všetci sa môžeme učiť reči lásky v škole tešiaceho Učiteľa. Aby sme konali ešte väčšie skutky ako Ježiš.  On síce konal tie najväčšie, ale boli skryté celému svetu, kým nevstal z mŕtvych. Napríklad o skutkoch pápeža Františka vie hneď celý svet. Ale nie o takúto veľkosť ide Svätému Duchu. Skôr o dávku nekonečnej hodnoty, ktorú Ježiš vymohol našim skutkom. Lebo jeho smrť a zmŕtvychvstanie im dáva skrze Ducha punc večnosti.

 

Avšak Duch Svätý nie je len našou osobnou Asistenciou. To on vzbudzuje, vedie a miluje spoločenstvá! Odovzdáva im svoje teplo, ochranu, hľadá pre nich potravu. Dejiny celej Cirkvi sú toho rukolapným dôkazom. Preto volajme, šepkajme, túžme: Príď!
Zamyslenie si môžete vypočuť aj ako podcast Audiodivina.

 

sestra Dáša