Kopánka sa stala miestom pre všetkých

Máj lásky čas alebo máj mariánsky mesiac alebo … máj plný akcií a rôznych zážitkov. Pre našu komunitu bol máj naozaj požehnaný mesiac. Kopánka sa stala miestom pre všetkých a zažili sme oveľa viac. Poďme pekne po poriadku.

 

Oslávili sme jubileá našich rodičov, mali sme sústredenie pre prvoprijímajúce deti a potom prvé sv. prijímanie. Ela bola na Teológii pre mladých a na púti v rámci Bibliqu. Spolu sme boli aj na púti k Titusovi Zemanovi a k tomu sa pridali mnohé iné každodenné aktivity. Stredobodom mesiaca, ktorý bol veľmi dlho očakávaný a plánovaný, bol víkend, počas ktorého bol posvätený náš zrekonštruovaný kostol a oslávili sme Pannu Máriu Pomocnicu. Počas tohto víkendu sme otvorili brány nášho strediska, aby sa Kopánka stala miestom pre všetkých.

 

Ako vnímali otvorenie brán strediska účastníci

S miernym odstupom času sme sa spýtali mladých, ľudí zaangažovaných do príprav a návštevníkov ako vnímali celý víkend a aký zážitok si odnášajú.

„Z celého víkendu som sa najviac tešila a stále teším z posvätenia  nášho kostola a z vloženia relikvie don Titusa, ktorý má špeciálne miesto v mojom. Tiež som vďačná za stretnutia, zábavu, ale aj čas strávený spolu s mladými počas ich služieb v bare,“ mamina angažujúca sa v stredisku.

„Život a životaschopnosť prameniaca v Láske.  Tak som vnímala atmosféru Kopánky počas trojdnia osláv.  Dych a duch  priateľstva, blízkosti, dávania (sa), lásky. To, čo si predstavujem pod pojmom saleziánska spiritualita,“ saleziánska spolupracovníčka a mamina 6. detí.

„Mne sa páčilo veľmi ako si videl tých ľudí, že fakt zabudli na ten stres a rýchlosť života a jednoducho si tam tak oddýchli,“ animátorka, ktorý väčšinu času strávila v službe, ale nezabudla aj na oddych.

„Z môjho pohľadu to bolo náročné, ale zase veľmi veľmi nádherné keď som videl koľko ľudí sa tu stretlo a spoločne sa bavilo. Bolo to úplne super,“ animátor, ktorý toho veľa nenaspal, lebo bol počas víkendu zodpovedný za techniku a elektrinu.

„Mne sa veľmi páčila séria vysvetľujúcich videí od bratov saleziánov, čo konkrétne sa bude počas posviacky diať. Tak sme to následne mohli lepšie vnímať. A takým zážitkom, ktorý sa mi ako prvý teraz vybaví, bol moment, keď don Majo priviedol k oltáru prvú pokrstenú farníčku. Uvedomila som si ako dlho už saleziáni a saleziánky menia naše životy,“ mamina pomáhajúca pri realizácií.

 

A tak neváhajte prísť na Kopánku a pozrieť sa ako to u nás vyzerá. Chceme, aby dvere do nového kostola a priestorov boli vždy otvorené. Je to naša vďačnosť Panne Márii za jej ochranu a sprevádzanie našej farnosti.

 

Zuzka Šimková