Jediným zákonom jednoty je darovať seba

Liturgické čítania na 7. Veľkonočnú nedeľu cyklus C nájdete na tomto odkaze.

 

Pozorovali ste už niekedy let orla? Presne také je janovské krúženie v duchovných výškach o láske. Zažívame ho prakticky po všetky veľkonočné nedele počnúc Dobrým pastierom. Ich kulminácia začala novým prikázaním, pokračovala prebývaním v Božom stánku, príbytku s intímnym poznaním a zakúšaním Boha, pre ktoré evanjelista používa ten istý výraz ako pre spolužitie manželov.

 

Dnešné čítanie je obohatené vrcholným prejavom lásky, jej najdokonalejším ovocím, ktorým je jednota. Zo zotrvačnosti ju často  zužujeme len na  tú ekumenickú, medzi kresťanmi. Podľa evanjelistu však ide o našu jednotu s Otcom a v Otcovi, s Ježišom a medzi nami – jednotu vertikálnu i horizontálnu. No Ježišovi  zaiste išlo aj o našu vnútornú jednotu v hĺbke srdca, ktorá je podmienkou tej vonkajšej. Napokon prosí Otca aj za svoju plnú, nežnú, svadobnú jednotu s každým z nás.

 

Predchuť neba

Nevyplýva z toho, že do neba za ním môžu prísť iba „nevesty“? Čiže tie duše, ktoré sú pre totálnu jednotu disponované? Veď nebo je vlastne svätá jednota. Matným obrazom neba môže byť multidimenzionálna jednota ozajstných manželov. Keď vidíme vzájomnú lásku niektorých ľudí, občas zatúžime mať účasť na ich krásnom vzťahu. A o tom je nebo – Ježiš pre každého z nás vymohol, vytrpel, „vymiloval“ účasť na intímnej láske medzi ním a Otcom v Duchu Svätom.

 

Predchuťou neba, jeho nácvikom je darovanie seba tak, ako sa nám On daruje.  Seba dar je vlastne jediným zákonom jednoty. Aj nanebovstúpenie Ježiša nie je odchodom, ale darom. Je vigíliou, anticipáciou jeho nového príchodu medzi nás. Aby nám bol ešte bližšie a každému zvlášť. Je otvorením brány k totálnej jednote. Oplatí sa už dnes si dať vypáliť zárodky nevraživosti či neznášanlivosti, ktoré v nás driemu. Netreba to odkladať na očistec. Smerovať k dobru, namáhať sa o jednotu s dobrom. Inými slovami snaha o autentickú jednotu je vždy dobrom.

 

Zamyslenie si môžete vypočuť aj ako podcast Audiodivina.

sestra Dáša