Saleziánka Martha Séïde je vymenovaná za poradkyňu Kongregácie pre katolícku výchovu

Rím (Taliansko). Pápež František vymenoval za poradkyňu Kongregácie pre katolícku výchovu sestru saleziánku Martu Séïde, ktorá pochádza z Haiti.

 

Sestra Martha Séïde v priebehu rokov nadobudla množstvo skúseností v školskom prostredí, čím si vypestovala osobitný záujem o výchovné problémy. Je profesorkou pedagogickej teológie na Pápežskej fakulte pedagogických vied „Auxilium“ v Ríme. Je aj členkou vedeckej rady, riaditeľkou Inštitútu pedagogickej metodológie, členkou riadiaceho výboru Revue vied o výchove.

 

Už viac ako desať rokov je členkou správnej rady Office International de l’Enseignement Catholique (OIEC). Rada podporuje výskum špecifického prínosu katolíckej školy v oblasti vzdelávania a reflexie školy v súčasnom kontexte. Je tiež členkou Vedeckého výboru Študijného centra pre katolícku školu v Taliansku.

 

Úlohou Kongregácie pre katolícku výchovu je prehlbovať, rozvíjať a presadzovať základné princípy katolíckej výchovy, ktoré navrhuje Učiteľský úrad Cirkvi, a to aj v kontexte občianskej spoločnosti. V tejto súvislosti je dôležitý konštruktívny dialóg vedený so štátnymi inštitúciami a medzinárodnými organizáciami. Kongregácia stanovuje smernice pre katolícke školy, z ktorých mnohé sú založené a riadené rehoľnými kongregáciami. Pomáha diecéznym biskupom v ich úlohe dohliadať na kvalitu vzdelávania, ktoré tieto školy ponúkajú, na formáciu formátorov pre náboženskú výchovu a pastoráciu žiakov. Dikastérium sleduje aj katolícke univerzity a pomáha biskupom, aby ich mohli sprevádzať pri prehlbovaní rôznych disciplín berúc do úvahy kresťanskú inšpiráciu a pri presadzovaní rôznych foriem univerzitnej pastorácie. Prefektom je kardinál Giuseppe Versaldi. Konzultanti vykonávajú poradenskú činnosť.

 

Sestre Marthe Inštitút Dcér Márie Pomocnice, ktorého je členkou blahoželá. Praje jej aby sa vložila s rovnakou výchovnou vášňou do poslania. Aby bola v službe integrálnej formácie mladých ľudí, najmä tých najchudobnejších, aby boli „dobrými kresťanmi a čestnými občanmi“ v súčasnom svete.