Záverom tohto zázraku nezaznel žiaden údiv ani volanie na slávu

Liturgické čítania na 2. nedeľu v období cez rok cyklus C nájdete na tomto odkaze.

 

Minulú nedeľu pri krste v Jordáne vyjavil Ježišovo tajomstvo Otec. Pár dní na to, pri začiatku svojho verejného účinkovania zjavuje už Ježiš seba sám. V momente, kedy má za sebou svoju prípravu, asi ako keď niekto skončí všetky štúdiá, nastúpi do zamestnania a vzápätí sa ožení. Aj o tom všetkom je známy príbeh o svadbe v Káne galilejskej.

 

Kána je v Jánovom evanjeliu veľmi dôležitý moment – prvé Ježišovo znamenie a zároveň model všetkých ostatných. Začína na nej „svadba“ medzi Bohom a ľudstvom, ktoré zastupuje Mária ako Ježišova nevesta. Tá, ktorá mu prvá uverila. A to napriek zjavnému Ježišovmu odmietnutiu, keď jej naznačil odstup od seba i to, kde je jej miesto. Máriin príklad je jedinečný: ukazuje, že správna odpoveď na Ježišovu prítomnosť je viera v jeho slovo.

 

Práve na svadbe dvoch mladých ľudí nadchádza Ježišova hodina, ktorá sa dovŕši na kríži. V tej hodine sa u Jána vráti na scénu i Ježišova matka: znova ako žena. Ďalšími symbolmi svadobnej zmluvy Boha s nami sú tretí deň, hojnosť, voda, sláva, ku ktorým sa Ján bude vracať v celom evanjeliu. Hojnosť a kvalita vína v kontraste s vodou na očisťovanie naznačuje príchod novej doby s novým darom Ducha Svätého pre dobro všetkých. Bez neho by sme nikdy nevyšli z bludného kruhu vlastného sebectva, aby sme sa otvorili Bohu a druhým. Je to On, ktorý navštevuje naše najintímnejšie vnútro a dáva nám nový pochop o živote i jeho najzdravšom štýle.

 

Záverom tohto zázraku nezaznel žiaden údiv ani volanie na slávu. Jeho ovocím je viera učeníkov, aj tvoja. A to je oveľa viac.

 

sestra Dáša