5. deň deviatnika k Nepoškvrnenej: Máriino gesto- dotyk s láskou

Pri pohľade na Ježiša, ako nám ho predstavujú Evanjeliá, vidíme jeho schopnosť dotýkať sa s láskou a nechať sa dotknúť, živiť sa a nechať sa nasýtiť, uhasiť smäd a nechať si ho uhasiť. Táto schopnosť sa prejavuje najmä pri tých najmenších a najkrehkejších: pri deťoch, ktoré sa nebojí vziať do náručia; ženách, s ktorými sa nebojí komunikovať; chorých, ktorých sa nebojí dotýkať. Tieto gestá v žiadnom prípade neboli samozrejmé u rabbiho vtedajšej doby. Toto sú Máriine  gestá.

 

MODLITBA 

Pane, obráť moje srdce, aby zotrvávalo v tichu a v stálej modlitbe.

Obráť moju myseľ od kultúry smrti k myšlienkam na Vzkrieseného.

Moje ruky a nohy Pane, obráť, aby ich snahou bolo prejavovať konkrétnu lásku bratom a sestrám, ktorých stretnem.

Pane, obráť môj pohľad a urob ho schopným pozornosti, láskavosti a milosrdenstva.

Keď sa budem snažiť čokoľvek robiť, pripomínaj mi, že vždy som malý a neužitočný služobník. Bez teba neviem robiť dobro.

Osloboď ma od lenivosti, ľahostajnosti, zmätku, od vonkajšieho i vnútorného hluku, od smútku, závisti, od prenáhleného posudzovania a egoizmu.

Mária, ty buď mojou vodkyňou, mojou neprekonateľnou sprievodkyňou, pozemskou i nebeskou Kráľovnou.

V tvojich rukách je ochrana, prijatie, uzdravenie a oslobodenie od všetkých ziel.

Ježiš, môj život je tvoj. Mária, moje srdce patrí tebe.

Amen.