6. deň deviatnika k Nepoškvrnenej: Máriino gesto vidíme v gestách jej syna Ježiša

Upriamime pozornosť na dve gestá, ktoré si Ježiš zvolil pri vyučovaní svojich učeníkov a ktoré veľa vypovedajú o jeho skúsenosti z rodiny: lámanie chleba a umývanie nôh. Lámanie chleba bolo vo vtedajšej židovskej rodine vyhradené pre hlavu rodiny, pre otca: koľkokrát videl Ježiš Jozefa urobiť toto gesto? Umývanie nôh bolo zasa gesto vyhradené pre služobníctvo, v bohatých rodinách, no v chudobných rodinách ho vykonávali domáce ženy. Koľkokrát asi Mária umývala nohy Jozefovi a Ježišovi? S rovnakou nežnosťou vidíme Ježiša, ako sa počas Poslednej večere skláňa, aby umyl nohy svojim učeníkom.

 

MODLITBA 

Pane, obráť moje srdce, aby zotrvávalo v tichu a v stálej modlitbe.

Obráť moju myseľ od kultúry smrti k myšlienkam na Vzkrieseného.

Moje ruky a nohy Pane, obráť, aby ich snahou bolo prejavovať konkrétnu lásku bratom a sestrám, ktorých stretnem.

Pane, obráť môj pohľad a urob ho schopným pozornosti, láskavosti a milosrdenstva.

Keď sa budem snažiť čokoľvek robiť, pripomínaj mi, že vždy som malý a neužitočný služobník. Bez teba neviem robiť dobro.

Osloboď ma od lenivosti, ľahostajnosti, zmätku, od vonkajšieho i vnútorného hluku, od smútku, závisti, od prenáhleného posudzovania a egoizmu.

Mária, ty buď mojou vodkyňou, mojou neprekonateľnou sprievodkyňou, pozemskou i nebeskou Kráľovnou.

V tvojich rukách je ochrana, prijatie, uzdravenie a oslobodenie od všetkých ziel.

Ježiš, môj život je tvoj. Mária, moje srdce patrí tebe.

Amen.