Čo nového v Bystrici?

V Bystrici sa od septembra žije rýchlo, ale s nádejou. Rozbehlo sa stredisko, stretká a aktivity pre rodiny, deti a mladých. „Školomilným“ sestrám a bratom zas plesá srdce každé ráno cestou do školy. Všetko je ako má byť. Aj naše komunity bratov a sestier sa refrešli v novej zostave a spolu hľadáme, čo dobré môžeme v tomto prostredí urobiť v tomto školskom roku. A dúfame, že to bude viac naživo ako minulý rok.

 

Milým ozvláštnením a požehnaním týchto dní je spoločná modlitba sv. ruženca, ktorú sa modlíme ako komunita po večernej svätej omši. Tých z vás, ktorí ste v stredisku na Sásovej neboli dlhšie obdobie, srdečne pozývame na návštevu. Po rozsiahlych brigádach je naozaj veľa noviniek v dome aj v celom areáli.

 

V polovici októbra sa konečne po roku podarilo zorganizovať birmovanecké sústredenie dievčat, a tak viac ako dvadsať birmovaniek so svojimi animátorkami prežilo na chate na Banskej Belej skutočne požehnaný čas. Okrem skvelého jedla, na ktoré budú viaceré ešte dlho spomínať, bol priestor aj na teambuilding, vzájomné spoznanie, bláznivé hry, ale aj spoločnú modlitbu a stíšenie. Práve v tichu a ponúkaných aktivitách mohli odkrývať, že Boh túži mať s každou z nich osobný vzťah ako Otec. A tak ideme s nádejou do ďalších dní.

 

merygregy