Ježiš nám dáva oporný bod v podobe Božej lásky

Liturgické čítania na 31. nedeľu v Cezročnom období nájdete na tomto odkaze.

 

Do atmosféry nepriateľských útokov na Ježiša vkladá evanjelista sťa by súladné stretnutie medzi ním a istým zákonníkom. Zrejme dobre padlo pre obidvoch. Marek tým jasne demonštruje, že proti Ježišovi neboli všetci, ale predovšetkým hŕstka tých najmocnejších, ktorí potom zmanipulovali davy.

 

Múdry zákonník sa pýta Ježiša nie iba na najdôležitejšie prikázanie, ale podľa presnejšieho prekladu na najdôležitejšiu vec (na svete). A Ježiš od radosti pre jeho inteligentný záujem povie hneď tri. Tú prvú zvyčajne ani neregistrujeme: ide o počúvanie nášho jediného Pána. Na toto prikázanie nadväzuje ďalšie: láska, bez ktorej by poslušnosť voči Bohu nemala zmysel a naopak, bez toho prvého by sa to ďalšie nijako nedalo uskutočniť..

 

Na dnešného človeka útočí veľké množstvo vnemov a slov až máme dojem akoby aj náš svet bol plný množstva starozákonných predpisov. Táto roztrieštenosť nás dezorientuje a my márne hľadáme oporný bod, ktorý by nás mohol bezpečne viesť životom. Dáva nám ho len Ježiš v podobe Božej lásky. Ak sa ju budeme učiť prijímať spolu so snahou milovať i my jeho nadovšetko – aby sa základný, životodarný okruh prúdenia lásky medzi Ním a mnou mohol uzavrieť podobne, ako je to s elektrickým obvodom – potom nám ostane dosť síl k láske voči iným i voči sebe.

 

Koľkokrát máme tendenciu porovnávať sa medzi sebou. A pritom Ježiš nám jasne odkazuje, že nemáme sa nechať ubiť pocitmi menejcennosti ani nafúknuť preceňovaním seba, a to jeho slovami, že máme milovať iných ako seba samých. Z tohto „okruhu“ sa vymyká jedine a zároveň totálne len Boh sám, hodný lásky nadovšetko.

 

sestra Dáša