Docentka Milena Stevani prednášala saleziánkam na stretnutí permanentnej formácie

Sestry saleziánky v permanentnej formácií, to znamená s večnými sľubmi, sa spolu stretli na Donovaloch. Na stretnutí im prednášala docentka z Ríma sestra saleziánka Milena Stevani. Témou víkendového stretnutia bola publikácia, ktorú sestra Milena napísala. Jej titul Horizont viery a ľudský realizmus pre plnohodnotnejší zasvätený život saleziánky dostali do rúk aj v slovenčine.

 

Počas troch dní 22.- 24. októbra sa 28 sestier, v dopoludňajších a popoludňajších blokoch, oboznamovalo s obsahom knihy. Sestra Milena hovorila príklady z praxe a účastníčky mali možnosť pýtať sa otázky v spoločnej diskusií.

 

Počas sobotňajšej prestávky mali sestry príležitosť na prechádzku do okolitej prírody, čo veľmi rady využili. Na stretnutí bol tradične aj info blok z provincie saleziánok. Sestry sa cez video hovor spojili aj s provinciálkou Monikou Skalovou, ktorá sa nachádzala na XXIV. Generálnej kapitule v Ríme.

 

„Oslovila ma osobnosť sestry Mileny. Napriek svojmu veku, diaľke a pandemickej situácií sa prišla podeliť v sesterskom duchu so svojimi skúsenosťami a bohatstvom, ktoré čerpala celý život pri psychologickom sprevádzaní osôb. Obohatili ma jej myšlienky, že sme na ceste a dozrievanie človeka je proces. Cieľ je ideál, ku ktorému kráčame,“ zhodnotila stretnutie sestra Anna Bartošová.