Profesor Michal Vojtáš je novým vicerektorom na Saleziánskej Pápežskej Univerzite

(Rím, 8. októbra 2021) – Hlavný predstavený saleziánov don Ángel Fernández Artime vymenoval profesora dona Michala Vojtáša za vicerektora Saleziánskej pápežskej univerzity v Ríme na nasledujúce trojročie.

 

Vďačný za dôveru don Vojtáš sa zaväzuje „vykonávať úrad v úzkej spolupráci s rektorom, v synergii s rôznymi oblasťami univerzity a saleziánskej Kongregácie. S túžbou rozvíjať vedecký výskum a sprevádzať ľudí a strategické procesy“.

 

Don Michal Vojtáš je pôvodom Košičan. Saleziánom sa stal ako dvadsaťdva ročný v roku 1997. Je odborník v oblasti projektovania a výchovného líderstva. Doktorát obhájil na Fakulte výchovných vied UPS. Práca mala názov „Progettare e discernere: Progettazione educativo-pastorale salesiana tra storia, teorie e proposte innovative“ (LAS, Roma, 2015). V preklade to znamená „Projektovať a rozlišovať: saleziánske výchovno-pastoračné projektovanie v histórii, teórii a inovatívne návrhy“.

 

Michal Vojtáš je direktorom Centro Studi Don Bosco (Študijného Centra Don Bosco). Je tiež docentom Katedry saleziánskej histórie a pedagogiky na Fakulte výchovných vied UPS. Michal rozvíjal spolupráce s rôznymi saleziánskymi dielami na svetovej, národnej i miestnej úrovni.

 

Je autorom viacerých publikácií. Patria medzi ne „Saleziánska pedagogika po donovi Boscovi“, „Znovu zažiť oratórium dona Bosca: saleziánska pastorácia mládeže, líderstvo a inovatívny projektový management“ a tiež zozbieral zborník medzinárodného kongresu „Mladí a životné voľby: výchovné perspektívy“.

 

Je členom redakcií časopisov Journal of Salesian Studies, Orientamenti Pedagogici e Note di Pastorale Giovanile.

 

zdroj: saleziani.sk