Misijná organizácia VIDES oslavuje 18 rokov pôsobenia na Slovensku

Je krásne a zároveň dôležité pripomínať si podstatné udalosti, ktoré sa človeku v živote stanú. O to viac, keď sa dotknú života viacerých ľudí. Pred 18. rokmi začal svoju činnosť na Slovensku VIDES. Vďaka nemu mohlo vyše 200 mladých ľudí spoznať krásu darovania sa prostredníctvom misijného dobrovoľníctva.

 

Táto medzinárodná organizácia, založená v Ríme v roku 1987 sestrou saleziánkou Mária Grazia Caputto, začala pôsobiť na Slovensku 12. októbra 2003 ako projekt Laury, združenia mladých. Prvé letné tábory sa konali v roku 2005 v Košiciach na sídlisku KVP. V školskom roku 2005/2006 nasledovali prvé formačné víkendy pre mladých, ktorí ako prví VIDESáci odchádzajú v lete 2006 na Ukrajinu do Užhorodu, Nižních Vorot a Ľvova Tu spolu s domácimi ukrajinskými animátormi pripravovali letné tábory pre miestne deti.

 

Ďalšie letá priniesli nové destinácie

Ukrajinu sme precestovali od západu až po východ (za 18 rokov sme boli v Užhorode, Nižních Vorotách, Chudľove, Ľvove, Vynnykách, Pustomytoch, Kolčine, Selekcii, Schidnyci, Bilej Cerkvi, Lapšyne, Novosilke, Dubne, Verbivke, Verchdniprovsku). Chodili sme aj do Albánska (od 2007), Boľkoviec a Kokavy nad Rimavicou (od 2008). Pôsobili sme v rómskych osadách a sídliskách, ako  je Plavecký Štvrtok 2009 – 2011; Lunik IX od 2011, Orechov Dvor od 2014, Poštárka od 2019.

 

Okrem rómskych destinácií sme pomáhali pri letných táborov v saleziánskych strediskách v Rožňave a Žarnovici. Pripravili sme letné tábory aj vo viacerých slovenských dedinách, kde deti často nemali iný program počas leta. Boli to  (Sobotište (2010), Raková (2019/2021), Sološnica (2020/2021), Kuchyňa (2021), Dolná Strehová (2016), Považská Bystrica (2019)).

 

Našou pravidelnou letnou destináciou sa od roku 2011 stalo mestečko Alesd v Rumunsku, kde spolu s miestnymi animátormi pripravujeme každoročne tábory pre rumunských Slovákov. V Chorvátsku sme pôsobili v roku 2017 a 2017-2018 aj v Srbsku. V rokoch 2016 – 2018 sme odpovedali na výzvu pomôcť deťom asýrskych kresťanov začleniť sa do našej spoločnosti aj prostredníctvom letných táborov v Nitre. Leto v roku 2019 patrilo aj táborom v Azerbajdžane.

 

Okrem letných táborov si niektorí dobrovoľníci vyskúšali aj viacmesačnú misijnú skúsenosť v rôznych krajinách. Patria k nim Angola 2010, Filipíny 2011, Juhoafrická republika 2011, Mexiko 2015, Anglicko 2015/2016 a 2017, Albánsko 2016, Belgicko 2018, Sibír 2018 a 2019, Španielsko 2019.

 

Zažili sme spolu veľa

Jednoducho povedané, za 18 rokov sme toho zažili spolu veľmi veľa. Veľa krásnych chvíľ, ktoré menili naše srdcia a otvárali ich novým priateľstvám, iným kultúram, dobrodružstvu. Objavujú sa isto pred našimi očami tváre mnohých detí, ktoré nám svojou jednoduchosťou, radosťou a vďačnosťou dali často oveľa viac, ako sme im my dali. Stali sme sa navzájom darom, aj keď sme niekedy prežili spolu iba nejaký týždeň či dva. Ďakujeme vám milé sestry a mladí, ktorí ste počas týchto rokov dali svoje srdce a čas VIDESu. Nech máme naďalej radostné a odvážne srdce, ochotné ruky a otvorené oči pre konanie dobra, zvlášť tam, kde je to najviac potrebné!

 

Všetko najlepšie VIDES!!! Nech ti aj napriek dospelosti nechýba mladícka odvaha a zápal!

 

sr. Monika Foltýnová