Saleziánky majú dve nové slovenské postulantky

Na ružencovú Pannu Máriu jedenásť mladých dievčat viacerých národností, slovenskej, talianskej, maďarskej a ruskej začalo svoju cestu postulátu. Zo Slovenska boli do postulátu prijaté Marianna Borbová a Terézia Nadžadyová.

 

Jednoduchá, no jedinečná slávnosť odovzdávania medailí sa konala v dome medzinárodného postulátu v Turíne, v Taliansku 7. októbra. Prijatím medaily z rúk sestry Carly Castellino začali dievčatá nové dobrodružstvo. Bolo to krásne, rodinné a radostné stretnutie, ktorého sa zúčastnilo približne 50 sestier a bratov saleziánov, ale ako povedala sestra Carla: „Dnes môže bilokovať veľa ľudí, pretože sú tu s nami srdcom všetky provinciálky, sestry z provincií, rodiny i priatelia.

 

Dievčatá bude sprevádzať Slovo z evanjelia podľa Jána 12, 20-26, „Vogliamo vedere Gesù“ (Chceli by sme vidieť Ježiša), počas celého roka. Je to fráza, ktorou sa dievčatá rozhodli vyjadriť túžbu stretnúť sa s Ním. Lebo zapálené touto túžbou žiť stále dôvernejšie s Ním znamená aj byť ako pšeničné zrno ochotné darovať všetko ako Ježiš, ktorý sa ako prvý stratil v našej ľudskosti a úplne zveriť život do Jeho rúk.

 

Terézia Nadžadyová