Boh chce a môže spasiť svet. Ale ak je neprijatý tými, čo sú jeho, zastavuje sa záplava milostí na ľudstvo

Liturgické čítania na 21. nedeľu v Cezročnom období nájdete na tomto odkaze.

 

Evanjelista Ján vo svojej veľkej reči o Eucharistii napokon stíha ešte jednu dimenziu. Po odmietnutí Ježiša židmi a rozpakmi zástupu, ktorý sa ticho roztratil, sú na rade učeníci. Po všetkých ováciách pri rozmnožení chleba to bola pre nich riadna sprcha zažiť Rabbiho „neúspech“ u toľkých naraz.

 

Ježiša, ktorý mal v momente zmapovanú celkovú situáciu, prinútili k otázke na telo: „Aj vy chcete odísť?“ Z jeho strany to určite nebolo iba chladnokrvné  zisťovanie situácie. Veď im ponúkol všetko: svoje telo, krv, svoje ľudstvo, ba i božstvo. Po takej ponuke sa žiada pozitívna odpoveď. Keby bol žiadal od všetkých dajakú obetu, skôr by sa ich vytrácanie sa dalo pochopiť.

 

Ako to bolo včera, tak je i dnes

Ak ozaj chápeme čo je slávenie Eucharistie, aj my musíme prekonať istý vnútorný odpor, či skôr námahu. Rezistenciu voči Ježišovmu umieraniu za mňa a zároveň odpor voči svojmu vlastnému umieraniu. Prijať zákon znovuzrodenia skrze bolesť je tvrdou rečou i dnes. Vízia nášho dozrievania je totiž jediná: smrť choroby egoizmu. A s tým máme čo robiť všetci. Preto mnohí opúšťame Ježiša. Na pohľad pre to, či ono. Niekto ostentatívne, druhý skryto. Jeden buchne dverami a druhý síce ostáva v spoločenstve, ale svoje povolanie už dávno stratil.

 

A ako včera, tak i dnes sa Ježiš sťažuje na našu nevernosť, vlažnosť či chlad. Pýtali sa istého mystika prečo je svet ponorený do toľkého zla. Či preto, že sme ako kresťania a zvlášť rehoľníci urobili málo? Či sme neapoštolovali s dostatočným nadšením, či sme nekonali skutky milosrdenstva? Svätec odpovedal: „Nie, kresťania, zvlášť rehoľníci vykonali a konajú stále veľa dobra. Len milujú málo.“

 

Boh chce a môže spasiť svet. Ale ak je neprijatý tými, čo sú jeho, zastavuje sa záplava milostí na ľudstvo. A ako to bolo včera, tak i dnes chce byť Ježiš od svojich potešovaný. Podobne ako ho za svätý zvyšok učeníkov potešil Peter: „Pane a ku komu by sme šli…“ A ako tešiť? Celkom malými hnutiami lásky. Celkom malými poslušnosťami s láskou. Celkom malými gestami trpezlivosti z lásky k nemu. Celkom malými pokoreniami…

 

sestra Dáša