Saleziánky mali provinciálne stretnutie online aj s hostkami zo zahraničia

Online stretnutie provincie saleziánok, bolo jednodňové, pružné a s bohatým programom. Nechýbali zahraničné hostky, ktoré sa pripojili alebo pustili z video záznamu.

 

Celým programom nás sprevádzala moderátorská dvojica, ktorá nešetrila humorom a vtipnými hláškami, sestry Katarína Bérešová a Monika Foltýnová. K slovu sa dostali aj sestry z projektov provincie GPS a PS, Kolégium blahoslavenej Márie Romero, a tiež z pastoračných projektov Orientačné dni, Bibliq 5´, Ochrana maloletých a preventisti. Neskôr v užších skupinách hovorili saleziánky aj o médiách a sociálnej komunikácií, pastorácií a výstavbe a zameraní provinciálneho domu.

 

Hlavnou témou, ktorú mali sestry možnosť sledovať z video záznamu, bol Osobný rozhovor. „Rozhovory sú rôznorodé a rozlišujeme ich na základe toho, aké majú ciele. A tiež na základe kompetencií osôb, ktoré v rámci rozhovorov interagujú. Osobný rozhovor je určitá výmena medzi sestrou a medzi zodpovednou za komunitu alebo za provinciu. Aký je cieľ? Dospieť ku konfrontovaniu sa o aspektoch, ktoré sa týkajú každodenného života, osobného života a komunitného života, tak, aby FMA mohla lepšie žiť svoju identitu – osobnú a charizmatickú,“ rozprávala v interview sestra Milena Stevani, docentka Fakulty Auxilium. Saleziánky mali možnosť počuť aj o Osobnom rozhovore v charizmatickej skúsenosti zakladateľov od sestry Piery Ruffinatto.

 

Okrem týchto dvoch zahraničných hostiek, nás navštívili aj naše sestry misionárky zo zahraničia. O svojich skúsenostiach a živote porozprávali sestry z Azerbajdžanu, sestra Anna Mališová, momentálne pôsobiaca v Kamerune, sestra Kamila Seidlová z Paraguaja, sestra Mária Reháková, ktorá je na misií na Ukrajine a sestra Elvíra Hervayová, ktorá pôsobí v Maďarsku.

 

Počas stretnutia sa nezabudlo ani na jubilujúce sestry, či už vekom alebo rokom sľubov. Atmosféra vďačnosti bola vyjadrená konkrétnymi darmi a slovami na záver.