Mladí rozprávajú o Veľkej noci. Ich slová dokážu poriadne prekvapiť!

Popri hlbokých exegetických vysvetleniach a vovedeniach do tajomstva Veľkej noci, ktoré môžeme zachytiť v tento čas na rôznych stránkach, my sme sa pýtali mladých. Stredoškoláci a vysokoškoláci prekvapujú, ako rozprávajú o najväčších kresťanských sviatkoch.

 

Blíži sa Veľká noc, čím je pre Teba tento veľký kresťanský sviatok?

Keďže som vychovávaný v kresťanskej rodine a vedený k viere v Boha, Veľká noc je pre mňa, ako aj pre väčšinu kresťanov ten najväčší sviatok v roku. Je to obrovská oslava definitívneho porazenia smrti a našej záchrany. Ježiš sa za nás obetoval, otvoril nám brány neba a keď vstal z mŕtvych, tak nám ukázal, že smrťou sa nás život nekonči. Aj my vstaneme z mŕtvych a bude nám dokonca lepšie ako tu na zemi. V Markovom evanjeliu sa píše, že sa Ježiš zjavil najprv Márii Magdaléne z ktorej kedysi vyhnal 7 zlých duchov. Tak si uvedomujem, že vlastne Ježišova obeta a zmŕtvychvstanie je naozaj pre každého aj pre niekoho kto mal v sebe 7 zlých duchov. A to ma na tom fascinuje. Filip Ondráš, študent gymnázia

 

Čo sa ti vybaví pri uvažovaní nad veľkonočnými sviatkami?

Nádej, vzkriesenie, synovstvo. To sa mi vybaví pri uvažovaní nad týmito sviatkami. Pretože cez Ježišovu smrť na kríži som očistený od hriechov, no vďaka Ježišovmu zmŕtvychvstaniu mám nádej na nový život. Život, v ktorom už viac nie som otrokom hriechu, ale v ktorom sa stávam Božím synom, dedičom Božieho kráľovstva.

V tomto čase, keď svet bojuje s nebezpečným vírusom a vidíme veľa našich blízkych umierať, pripomeňme si dar Veľkej noci. Je to nádej, ktorú nám Boh dal cez vzkrieseného Ježiša: večný život s Ním v kráľovstve radosti. Ján Pavol Maretta, študent UNIZA, Elektrotechnická fakulta, odbor Elektrotechnika

 

Ktorý z dní veľkej noci je pre teba najsilnejší a prečo?

Pre mňa osobne sú všetky dni Veľkej noci silné a výnimočné, ale keď už si mám vybrať iba jeden „naj,“ určite je to slávenie zmŕtvychvstania na Veľkonočnú nedeľu. Úplne ma dostáva tá radosť, oslava z víťazstva, že všetko ťažké, každá „smrť“ aj v našich osobných životoch sa od tohto momentu už navždy končí víťazstvom a prináša nový život. Katarína Panocová, študentka taliančiny a španielčiny

 

Máte doma nejaké veľkonočné tradície, myslím ľudové, ale aj tie kresťanské alebo rodinné rituály?

Veľká noc pre našu rodinu a aj pre mňa znamená hlavne čas, ktorý môžeme tráviť spolu. Či sa to týka varenia, kde sa snažíme všetci čo najviac pomôcť našej mamke, alebo upratovania. Taktiež spolu trávime spoločne všetky hlavné body Veľkonočného trojdnia. Nemáme žiadne špeciálne tradície, ktoré by nemal niekto iný. Všetci máme radi hrudku, niekto slanú, niekto sladkú, zemiakový šalát, cviklu a domáce údeniny. Na Veľkonočný pondelok aj s ockom dostaneme výslužku, navštívime starých rodičov a v utorok si všetci oddýchneme.

Otázkou bolo či máme nejaké tradície a ja som si počas písania uvedomil to, že našou tradíciou je čas, ktorý si sebe navzájom dávame. Prežívať tajomstvá Veľkej noci spolu, je to čo mám na celých týchto sviatkoch najradšej (dokonca viac ako hrudku). To by som chcel popriať aj ostatným nech sa všetci potom, čo navaria a upracú čo treba, zastavia a nech sú tu pre seba, nech prežívajú Veľkú noc spolu a hlavne s Ježišom. Jozef Čabala, študent FEI STU odbor Aplikovaná Informatika

 

Máš nejaký overený spôsob, po minulej Veľkej noci, ako plnohodnotne prežiť tajomstvo Veľkonočných sviatkov v období pandémie?

Na Veľkú noc sa vždy veľmi teším a tak mi je ľúto, že už druhý rok po sebe nemôžeme tieto sviatky sláviť ,,normálne“, v kostole. Čo mi však veľmi pomohlo bolo, že hoci som bola doma, na online omšu, obrady alebo vigíliu som sa nachystala a obliekla, akoby som do kostola šla. Dokonca aj s topánkami. Rovnako aj moje sestry a ocino. A tak spolu s napojeným počítačom na telku, zapálenými sviečkami a kvetmi vo váze (to bol náš DIY kostol doma, ktorý tiež pomohol navodiť slávnejšiu atmosféru), sme všetci spolu pozerali omšu, obrady a vigíliu online. A to bolo mocné!

Normálne chodíme v nedeľu do kostola každý sám, len zriedka sa nám stane, že ideme spolu. A o to, to bolo vzácnejšie. Áno, pohádali sme sa na Veľký piatok a asi aj na Bielu sobotu, ale keď sme boli v našom domácom ,,kostole,“ zrazu sme sa všetci upokojili a boli radi, že môžeme tajomstvo Veľkej noci prežívať spolu, hoci aj online.

Takže môj overený spôsob ako plnohodnotne prežiť Veľkú noc, je čo najviac ju tráviť s rodinou. Modlite sa spolu krížovú cestu, ranné chvály, ,,strážte“ Pánov hrob aj z domu! Boh je predsa všade, nie len v kostole. Zuzka Koštová, študentka slovenského a anglického jazyka a literatúry

 

Foto titulka: Juraj Bednárik, z muzikálu Jesus Christ Superstar v podaní mladých z Dolného Kubína