Valné zhromaždenie, výročná správa aj námety na stretká, združenie Laura má novinky

Laura združenie mladých, má okrem ešte stále prebiehajúceho projektu zamyslení nad Božím Slovom Forty for You, novinky. Mladí, dobrovoľníci a lauráci sa stretli na online valnom zhromaždení a Laura pripravila aj Výročnú správu za rok 2020 a námety na stretká.

 

Valné zhromaždenie Laury

Takmer 40 účastníkov sa stretlo v dňoch 19.- 20. marca na valnom zhromaždení združenia Laura. Na stretnutí bolo predstavenie činnosti združenia, diskusia a schválenie správy o činnosti združenia, finančnej správy za rok 2020, ako aj návrh rozdelenia financii na rok 2021. V programe mali miesto aj predstavenie správy za kontrolnú a regrantingovú komisiu, činnosť ústredia a predsedníctva. Krátke informácie o fungovaní v roku 2020 podali aj športový, kultúrny, mediálny tím a nový eco tím.

 

Súčasťou valného bol workshop na tému Ako vyjadrovať svoje emócie. „Týmto neformálnym vzdelávaním sme chceli začať napĺňať aj výzvy podľa nového strategického plánu združenia, a tak sme v malým skupinkách pomocou obrázkov rozprávali a uvažovali. Celým blokom nás sprevádzala Danka Čopanová, ktorá si pripravila aktivity o téme emocionálnej inteligencie. Túto tému nám priblížila viac cez aktivitu s obrázkovými náladovými kartičkami Cesta životom, Cesta k sebe, ktoré každé stredisko dostalo ako dar, aby mohli tieto aktivity realizovať v strediskách medzi deťmi, mladými a dobrovoľníkmi,“ uviedlo na svojom webe združenie Laura.

 

Voľby členov predsedníctva a komisií, ako aj voľby predsedníčky sa pre momentálnu situáciu COVID presunuli na 5.- 6. jún. Ak bude pandemická situácia priaznivá, uskutočnia sa na živo.

 

Výročná správa Laury za rok 2020

Laura zverejnila výročnú správu o činnosti a aktivitách združenia za rok 2020. Malý leták so sumárom aktivít a činnosti združenia za uplynulý rok, sa zverejňuje každoročne.

 

„Naša vďaka patrí všetkým mladým, animátorom a dobrovoľníkom, ktorí venujú svoj voľný čas do všetkých podujatí  a aktivít, kde neváhajú šíriť dobro. Naše veľké ďakujeme tiež patrí všetkým spolupracovníkom, rodičom a dobrodincom za neustálu podporu, priazeň a dôveru,“ vyjadrilo sa v závere Výročnej správy združenie Laura. Výročnú správu si môžete pozrieť v galérií tohto článku alebo stiahnuť na www.laura-mladez.sk v pdf podobe.

 

Námety na stretká online

Laura zozbierala a ponúka niekoľko konkrétnych námetov na stretká online. Súhrn hier a pomôcok na online stretká vzniklo na spoločnom stretnutí saleziánskych stredísk Domky a Laury s názvom S.O.S. 4. marca. Nájdete ich na www.laura-mladez.sk.

 

Foto:  archív Laura