Nazretie do emotívnej dimenzie Ježišovho utrpenia

Liturgické čítania na Kvetnú nedeľu nájdete na tomto odkaze.

 

O Ježišovom utrpení nevieme veľa, zároveň však dosť na to, aby sme doň prenikli hlbšie. Evanjeliá svedčia, že ho nielen predvídal, ale mal o ňom aj isté poznanie. Ak si zo všetkých dáme dohromady fakty o jeho umučení, získame prehľad o tom, čo musel pretrpieť: neviera, posudzovanie, zrada, depresívna agónia v Getsemani, zajatie, spútanie, opätovné vypočúvanie, falošné obviňovanie, fackanie, odsúdenie, predvádzanie, zapretie, vysmievanie, opľúvanie, korunovanie tŕním, bičovanie, ukrižovanie… Bolo toho viac než dosť.

 

Na základe evanjelií si môžeme rekapitulovať aj Ježišove slová a postoje vo vrcholnom momente našej spásy: počnúc jeho neochvejnou trpezlivosťou s apoštolmi, úprimnosť v modlitbe k Otcovi, cez dôstojné mlčanie pred mocnými tohto sveta, až po neprekonateľné gesto odpustenia z kríža či nevýslovný dar svojej matky.

 

Reflexia na žalmami a Piesňou o Pánovom služobníkovi

Týmito faktami bývame takí pohltení, že takmer nám neostáva odvaha zamýšľať sa nad tým, ako to asi všetko Ježiš prežíval. Čo sa odohrávalo v jeho vnútri. Nejako automaticky si hovoríme, že o tom evanjeliá mlčia, a preto by mohlo byť opovážlivé nad tým špekulovať. No práve oni svedčia, že Ježiš sa vo chvíľach najintenzívnejšieho utrpenia stotožňuje so slovami žalmistu, a to až dvakrát: Otče, do tvojich rúk porúčam… (Ž 31) a Bože môj, Bože môj… (Ž 22). Reflexia nad oboma žalmami, ktoré evanjelisti iba naznačujú a ktoré zrejme ako celé zaznievali v neustále modliacom sa Ježišovi, je legitímnou cestou pre nazretie do emotívnej dimenzie jeho utrpenia.

 

Výrečným oknom doň sú tiež Piesne o Pánovom služobníkovi. Cez ne sa môžeme takmer dotýkať toho, čo mohlo Ježišom hýbať vo chvíľach najhlbšej osamotenosti a utrpenia. Toto prorocké videnie Izaiáša odhaľuje hnutia Ježišovho srdca až po najjemnejšie odtiene. Okrem Izaiáša nachádzame hlbokú víziu o vnútornom Ježišovom utrpení aj u ťažko skúšaného proroka Jeremiáša alebo iných starozákonných postáv. Duch Svätý sa postaral, aby to, čo sa pre stručnosť obsahu či krátkosť času pri spisovaní evanjelií nedalo vyjadriť, vyšlo najavo cez Starý zákon. Už nie v zhustenej forme, zameranej na fakty, ale otvárajúc nám dimenzie nesmiernej hĺbky, výšky a šírky nielen Spasiteľových myšlienok a skutkov, ale i jeho emócií.

 

sestra Dáša