Saleziánka z Poľska, misionárka v Maďarsku, sestra Ewa Gamon získala ocenenie

Budapešť (Maďarsko): Dňa 15. marca 2021, sestra Ewa Gamon, saleziánka poľského pôvodu a misionárka v Maďarsku, z Inšpektórie Triveneta, ktorá je zasvätená  sv. Marii D. Mazzarellovej (ITV), dostala ocenenie Zlatý kríž. Prevzala si medailu a ocenenie za zásluhy od Maďarskej republiky. Takéto vyznamenanie udeľuje prezident republiky János Áder počas dvoch výročných štátnych sviatkov 23. októbra a 15. marca. Ocenenie dostanú tí, ktorí majú bydlisko v zahraničí alebo cudzinci, ktorí sa vyznačujú zásluhami v prospech spoločného dobra národa.

 

Dôvod udelenia:  „Za vedenie oratória v Pesthidegkúte  u Sestier dona Bosca, za výchovu detí k viere a za zabezpečenie ich zmysluplného trávenia voľného času. Toto ocenenie služby pre osobu zasvätenú Bohu, sestru Ewu Gamon, členku komunity sestier dona Bosca, dcéru Márie Pomocnice, sa udeľuje ako vyznamenanie Maďarského zlatého kríža.“

 

Misionárka z Poľskej provincie Márie Pomocnice (PLA), sestra Ewa, vyštudovala teológiu a katechetiku vo Wroclawi. Získala bakalársky titul v misiológii na Pápežskej univerzite Urbaniana v Ríme. Do Maďarska pricestovala v roku 2009, do komunity Márie Pomocnice v Budapešti. Vyučovanie a katechézu vykonáva na troch štátnych školách a v dvoch farnostiach. Angažuje sa tiež v animácii Oratória saleziánok v budapeštianskej štvrti Pesthidegkút. Spolupracuje so saleziánmi dona Bosca v mládežníckej pastorácii a v Saleziánskom mládežníckom hnutí (SZALIM) v Maďarsku.

 

Inštitút FMA blahoželá sestre Ewe Gamon k tomuto oceneniu a želá jej, aby pokračovala vo výchovno-pastoračnej službe v misií  Inštitútu FMA, v maďarskej provincií a v cirkvi, podľa charizmy dona Bosca a matky Mazzarellovej.

 

Preložila a upravila Anna Jaňáková FMA

Zdroj: cgfmanet.org