Centrum pre deti a rodinu Dominika robí výberové konanie na pozíciu psychológa

Nezisková organizácia Dominika v Rožňave, ktorá je zriaďovateľom Centra pre deti a rodinu (CDR), vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu psychológ.

 

Ide o polovičný pracovný úväzok 20 hodín týždenne v CDR Rožňava, v Košickom kraji. Hlavné úlohy, ktoré čakajú na uchádzača sú odborná činnosť so zameraním na  prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas výkonu opatrení  SPODaSK  v  Centre  pre  deti a rodiny na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci s ÚPSVaR. Termín nástupu je možný ihneď. Kvalifikačné predpoklady sú 2. stupeň vysokoškolského štúdia v odbore psychológia.

 

Termín podania žiadosti o pracovnú pozíciu spolu so všetkými požadovanými dokladmi je do 15. apríla 2021. V určenom termíne zasielajte žiadosti na adresu Centra alebo elektronickou poštou. Adresy, ako aj všetky potrebné informácie nájdete kliknutím na zobrazenie výberového konania.

 

Mgr. Iveta Kubalová

riaditeľka CDR Dominika v Rožňave