Kto pracuje s deťmi, nezostane dlho v smútku. Detský svet je plný svetla, nádeje a…

Urobili to jedny korálky. Farebné, iba tak jednoducho navlečené na šnúrku. Dieťa mi ich s láskou podáva, skáče pri tom a hovorí: „To som ti vyrobila ja!“ Potom sa otočí smerom k mojej kolegynke, mladej pani učiteľke a aj ona je obdarovaná farebnou šnúrkou korálkov.

 

Rehoľné sestry sa nezvyknú krášliť. Nezvýrazňujeme si mihalnice, nemaľujeme si pery,  nenosíme vzácne náhrdelníky, či kadejaké prstene. Keď už nám prst zdobí nejaký prsteň je to skôr desiatok ruženca alebo obrúčka, ktorú sme začali nosiť zložením doživotných rehoľných sľubov. Napriek tomu, že z krku mi visí retiazka zakončená krížom, znakom môjho zasvätenia, zavesila som si naň aj tento korálkový náhrdelník.

 

Naša Komunita sestier

V našej komunite sestier, v Bratislave na Hrobákovej ulici,  sa v poslednom období strieda smútok s radosťou,  bolesť s neochvejnou nádejou. Držíme spolu, zdieľame sa z toho čo sa udialo, či deje, povzbudzujeme sa slovami vnútornej nádeje a samotným Slovom Božím. To, čo nás spája je naše poslanie – výchova detí a venovanie sa rodinám. Snažíme sa niesť s nimi kríž, v modlitbe ich zverovať Pánovi a vlievať nádej cez rozhovory, videohovory, on-line škôlku, cez krátke stretnutie sa pred panelákom, krátkou prechádzkou so psíkom, cez úsmev očami (spod rúška) vo dverách škôlky. Uvedomujeme si, že ten kto pracuje s deťmi, nezostane dlho v smútku. Detský svet je plný svetla a nádeje a krásnych farieb, ako tie korále.

 

A tak plynie čas. Učíme sa prijímať pomoc od druhých, ale chceme pomoc aj rozdávať. Sme vďačné za pôstne obdobie. Každý deň sa spájame s rodinami, s trpiacimi, s chorými, s učiteľmi, zdravotníkmi a našimi blízkymi modlitbou krížovej cesty. Modlili sme sa ju aj v prírode, v ktorej sme pár dní strávili. Tam v tichu lesa a speve vtákov, v zobúdzajúcej sa jari niesli sme každého kráčajúc cestou, ako Pán na tej svojej krížovej.  Pane, vďaka za komunitu, vďaka za detskú dôveru a radosť, vďaka za tých, ktorí to ešte nevzdávajú.

 

sr. Martina Škvareninová FMA